Sensec AB

Investor relations template

Pressmeddelanden

Styrelsen i Transfer Group utser Pernilla Jennesäter till VD och koncernchef efter genomförd fusion

Styrelsen för Transfer Group AB (publ) ("Transfer") meddelar att de utser Pernilla Jennesäter till ny VD och koncernchef för nya Transfer Group, förutsatt att fusionen mellan Transfer och Sensec Holding AB (publ) ("Sensec") genomförs.

Pernilla Jennesäter är styrelseledamot i Transfer sedan bolagets notering på Nordic SME i juni 2021. Pernilla är även sedan 3,5 år tillbaka CFO i Sensec och har haft en viktig roll i arbetet med såväl fusionen som tidigare förvärv inom respektive bolag.

"Styrelsen är väldigt glada över att Pernilla valt att tacka ja till uppdraget som VD och koncernchef i nya Transfer Group. Pernilla har haft en viktig roll i att bygga den plattform Sensec står på idag och har under perioden som hon varit styrelseledamot i Transfer visat på alla de egenskaper vi eftersöker nu när bolagen fusioneras ihop", säger Anna Frick, styrelseledamot i Transfer och Sensec Holding.

"Jag ser fram emot att axla rollen som ny VD och koncernchef i det fusionerade bolaget och leda det till nya framgångar. Nu ska vi forma en bra plattform att ta avstamp ifrån när vi accelererar tillväxten genom de möjligheterfusionen medför", säger Pernilla Jennesäter.

"Som största ägare och operativ i såväl Transfer som Sensec har jag genom åren kommit Pernilla väldigt nära och vet att hon alltid levererar med hög kvalitet och stort engagemang. Hon har under åren kommit att bli ett naturligt bollplank till både mig och tidigare VD:ar. För mig personligen känns det väldigt bra att Pernilla valt att tacka ja till uppdraget och hon är helt rätt för att leda det fusionerade bolaget in i framtiden, pusselbitarna har nu fallit på plats", säger Mats Holmgren, största ägare, styrelseledamot respektive styrelseordförande i Transfer och Sensec.

Transfer och Sensecs fusion förväntas vara registrerad och genomförd under första kvartalet 2022, vilket beslutades på bolagsstämma i respektive bolag den 13 december 2021.

Bolagets Certified Adviser är Erik Penser bank
Tel nr +46 8 4638300 mail:
certifiedadviser@penser.se

För ytterligare information kontakta Mats Holmberg, Sensec Holding AB (Publ), +46708981090 eller besök bolagets hemsida; www.sensec.se

Sensec Holding AB (publ) är ett publikt aktiebolag med över 5 000 aktieägare. Bolaget bildades år 2006 i samband med förvärvet av det helägda dotterbolaget Sensec AB, verksamt sedan 1982. Under 2017 förvärvades Mil Sec AB och 2021 förvärvades Sensec Solutions AS (fd. Bertel O Steen Airport Solutions AS). Tillsammans är Sensec Group helhetsleverantörer av kompletta lösningar för utförande av säkerhetskontroll innefattandes rådgivning, planering, leverans av teknisk utrustning, service och utbildning. Sensec är experter på säkerhet i känsliga miljöer och försäljer, marknadsför, utbildar och utför teknisk service av säkerhetsprodukter såsom röntgenutrustning, metalldetektorer, narkotika- och sprängämnesdetektorer, strålningsdetektorer, elektronisk övervakning, perimeterskydd i form av skydd mot beskjutning och tryckvåg, påkörningsskydd, förstärkning av fönster, dörrar och väggar.

Denna information är sådan information som Sensec Holding AB (Publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 16 december 2021, kl. 16.21 CEST.

Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter via E-post.