Sensec AB

Investor relations template

Pressmeddelanden

Sensecs helägda dotterbolag Mil Sec Sverige AB skriver samarbetsavtal med Proloc

Mil Sec Sverige AB som är ett helägt dotterbolag i Sensec gruppen sedan 2017 levererar skalskydd inom ett brett register av högriskskydd.

Proloc är Sveriges ledande tillverkare av säkerhetsdörrar med kundanpassad design och har sedan 2006 levererat säkerhetsdörrar till den kundgrupp som Mil Sec representerar. Tillverkning och montering i egen regi möjliggör snabba leveranser, flexibilitet för kundanpassningar och kvalitetskontroll i alla led.

"Just denna typ av samarbeten gynnar verkligen vår förmåga presentera och leverera en helhetslösning som vi vet passar och uppskattas av våra viktiga kunder", säger Michael Pettersson VD Sensec Gruppen där Mil Sec Sverige AB ingår.

"Vi har utfört många fina uppdrag genom åren, när vi nu kan teckna samarbetsavtal med Mil Sec som är en av Nordens mest etablerade specialister på skalskydd så blir vi stolta och glada", säger Richard Poole, VD Proloc AB.

Sensec Holding AB (publ) är ett publikt aktiebolag med över 5 000 aktieägare. Bolaget bildades år 2006 i samband med förvärvet av det helägda dotterbolaget Sensec AB, verksamt sedan 1982. Under 2017 förvärvades Mil Sec AB och 2021 förvärvades Bertel O Steen Airport Solutions AS. Tillsammans är Sensec Group helhetsleverantörer av kompletta lösningar för utförande av säkerhetskontroll innefattandes rådgivning, planering, leverans av teknisk utrustning, service och utbildning. Sensec är experter på säkerhet i känsliga miljöer och försäljer, marknadsför, utbildar och utför teknisk service av säkerhetsprodukter såsom röntgenutrustning, metalldetektorer, narkotika- och sprängämnesdetektorer, strålningsdetektorer, elektronisk övervakning, perimeterskydd i form av skydd mot beskjutning och tryckvåg, påkörningsskydd, förstärkning av fönster, dörrar och väggar.

Bolagets Certified Adviser är Erik Penser bank
Tel nr +46 8 4638300 mail:
certifiedadviser@penser.se

Arlandastad 2021-05-07

För ytterligare information kontakta Pernilla Jennesäter, Sensec Holding AB (Publ), +46722090344 eller besök bolagets hemsida; www.sensec.se

Filer för nedladdning

Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter via E-post.