Sensec AB

Investor relations template

Pressmeddelanden

Sensecs helägda dotterbolag Mil Sec Sverige AB blir certifierade för den högsta skyddsklassen

Mil Sec Sverige AB har blivit certifierade för sekundärglasning i ramverk av aluminium, framför, alternativt innanför fönster och vissa dörrpartier i den hittills högsta skyddsklassen - P8B med 6 mm. Detta öppnar för helt nya affärsmöjligheter i samarbetet med PC Glass AB

Mil Sec Sverige och PC Glass har sedan en tid ett nära och genuint samarbete kring säkerhetstänk. Genom att uppnå certifiering i högsta skyddsklass med en så tunn polykarbonatskiva som 6 mm öppnas möjligheter, inte minst för verksamheter utsatta för såväl vandalism som inbrottsförsök.

Men den 6 mm tunna urstarka polykarbonatskivan i kombination med PC glass designade profilsystem erbjuds marknaden nu en produkt som hittills ej kunnat uppnås.

Läs mer om certifieringen, https://www.sbsc.se/produktcertifikat/21-234

Mil Sec Sverige AB som är ett helägt dotterbolag i Sensec gruppen sedan 2017 levererar skalskydd inom ett brett register av högriskskydd. Produktsortimentet har utökats genom samarbetet med nystartade PC Glass AB. Främst för att kunna erbjuda såväl nya som gamla kunder ett komplett certifierat skalskydd, parallellt med mer avancerade skyddslösningar.

PC Glass AB är ett svenskt säkerhetsföretag som bland annat erbjuder certifierade säkerhetsglaslösningar med urstark polykarbonat. PC Glass dörr- och fönsterlösningar är ett perfekt komplement som monteras i ramverk av aluminium på ut- eller insidan av befintligt glas, ett förfaringssätt som benämns sekundärglasning, som därigenom ger ett kraftfullt skydd mot vandalism alternativt förhindrar invändig spridning av glassplitter. PC Glass levererar även certifierat beskjutnings- och explosionsskydd.

Arlandastad 2021-05-19

För ytterligare information kontakta Pernilla Jennesäter, Sensec Holding AB (Publ), +46722090344 eller besök bolagets hemsida; www.sensec.se

Sensec Holding AB (publ) är ett publikt aktiebolag med över 5 000 aktieägare. Bolaget bildades år 2006 i samband med förvärvet av det helägda dotterbolaget Sensec AB, verksamt sedan 1982. Under 2017 förvärvades Mil Sec AB och 2021 förvärvades Bertel O Steen Airport Solutions AS. Tillsammans är Sensec Group helhetsleverantörer av kompletta lösningar för utförande av säkerhetskontroll innefattandes rådgivning, planering, leverans av teknisk utrustning, service och utbildning. Sensec är experter på säkerhet i känsliga miljöer och försäljer, marknadsför, utbildar och utför teknisk service av säkerhetsprodukter såsom röntgenutrustning, metalldetektorer, narkotika- och sprängämnesdetektorer, strålningsdetektorer, elektronisk övervakning, perimeterskydd i form av skydd mot beskjutning och tryckvåg, påkörningsskydd, förstärkning av fönster, dörrar och väggar.

Bolagets Certified Adviser är Erik Penser bank
Tel nr +46 8 4638300 mail:
certifiedadviser@penser.se

Filer för nedladdning

Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter via E-post.