Sensec AB

Investor relations template

Pressmeddelanden

Sensec vinner upphandling avseende skalskydd hos Länsstyrelsen i Uppsala

Sensecs helägda dotterbolag Mil Sec Sverige AB har vunnit en upphandling avseende montering av skyddsglas på en receptionsdisk hos Serviceenheten vid Länsstyrelsen i Uppsala.

Upphandlingen innefattar montering av polykarbonat vars syfte är att skydda hela receptionsområdet. Leveransen sker i samarbete med PC Glass AB.

Ordervärdet uppgår till ca 219 TSEK och leverans beräknas ske under Q4 2021.

Sensec Holding AB (publ) är ett publikt aktiebolag med över 5 000 aktieägare. Bolaget bildades år 2006 i samband med förvärvet av det helägda dotterbolaget Sensec AB, verksamt sedan 1982. Under 2017 förvärvades Mil Sec AB och 2021 förvärvades Bertel O Steen Airport Solutions AS. Tillsammans är Sensec Group helhetsleverantörer av kompletta lösningar för utförande av säkerhetskontroll innefattandes rådgivning, planering, leverans av teknisk utrustning, service och utbildning. Sensec är experter på säkerhet i känsliga miljöer och försäljer, marknadsför, utbildar och utför teknisk service av säkerhetsprodukter såsom röntgenutrustning, metalldetektorer, narkotika- och sprängämnesdetektorer, strålningsdetektorer, elektronisk övervakning, perimeterskydd i form av skydd mot beskjutning och tryckvåg, påkörningsskydd, förstärkning av fönster, dörrar och väggar.

Bolagets Certified Adviser är Erik Penser bank
Tel nr +46 8 4638300 mail:
certifiedadviser@penser.se

Arlandastad 2021-11-01

För ytterligare information kontakta Pernilla Jennesäter, Sensec Holding AB (Publ), +46722090344 eller besök bolagets hemsida; www.sensec.se

Filer för nedladdning

Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter via E-post.