Sensec AB

Investor relations template

Pressmeddelanden

Sensec vinner upphandling av egendesignad minröjningsutrustning

Sensec Defence har vunnit en upphandling av minröjningsutrustning till Försvarsmakten.

Sensec har enligt Försvarsmaktens önskemål designat en minpik som ska användas vid minröjning. Produkten har tagits fram tillsammans med Merx Svenska AB som står för hög produktionskapacitet och kvalité.

Leverans kommer att påbörjas under det fjärde kvartalet 2020. Kontraktet med möjliga optioner har ett värde upp till 860 000kr.

"Det är första gången Sensec Defence säljer en egenutvecklad produkt. Vår breda kompetens inom området öppnar upp nya möjligheter för framtiden" säger Henrik Vassback, affärsområdeschef för Sensec Defence.

Sensec Defence är ett av bolagets tre affärsområden och startades upp under hösten 2019. Den primära målgruppen är försvar- och säkerhetsrelaterade myndigheter i Norden och Baltikum. Produktportföljen består främst av minsökare, markradar, röntgen och andra sensorer för militärt och polisiärt bruk. Sensec Defence har ett exklusivt avtal med Ceia S.p.A som är världsledande på denna typ av produkter.

Denna information är sådan information som Sensec Holding AB (Publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 25 september 2020, kl. 10.00 CEST.

För ytterligare information kontakta Pernilla Jennesäter, CFO Sensec Holding AB (Publ), +46722090344 eller besök bolagets hemsida; www.sensec.se

Sensec Holding AB (publ) är ett publikt aktiebolag med cirka 5 000 aktieägare. Bolaget bildades år 2006 i samband med förvärvet av de helägda dotterbolagen Sensec AB, verksamma sedan 1982 och Sensec Personlig Säkerhet AB, vars verksamhet startade 2016. Sensec är en helhetsleverantör av kompletta lösningar för utförande av säkerhetskontroll innefattandes rådgivning, planering, leverans av teknisk utrustning, service och utbildning. Sensec är experter på säkerhet i känsliga miljöer och försäljer, marknadsför, utbildar och utför teknisk service av säkerhetsprodukter såsom röntgenutrustning, metalldetektorer, narkotika- och sprängämnesdetektorer, strålningsdetektorer, elektronisk övervakning, personlarm och trygghetslarm samt kameraövervakningsutrustning.

Bolagets Certified Adviser är Erik Penser bank
Tel nr +46 8 4638300 mail:
certifiedadviser@penser.se

Filer för nedladdning

Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter via E-post.