Sensec AB

Investor relations template

Pressmeddelanden

Sensec vinner ramavtal för skyddsutrustning till mediebolag

Bolagen ska förnya befintlig skyddsutrustning samt utöka antalet tillträdeskontroller och investerar i utrustning för tillträdeskontroll, fordonshinder samt säkerhetskontroll med tillhörande tjänster. Syftet är att alltid kunna erbjuda bolagens personal och gäster ett säkert tillträde till och vistande i bolagens lokaler.

Inkörningsskydd (fasta)
Exempel på produkter/tjänster som efterfrågas:

  • Fordonshinder (fasta samt rörliga pollare, active wedge)
  • Installation
  • Service och support
  • Utbildning (handhavande)

Inkörningsskydd (mobila)

  • Mobila fordonshinder
  • Installation
  • Utbildning (handhavande)

Uppskattat värde inom respektive område uppgår till:
Inkörningsskydd (fasta) ca 2 MSEK
Inkörningsskydd (mobila) ca 1 MSEK

Avtalet är giltigt fr.o.m. 2021-09-21 och är giltigt i 12 månader. Kunden äger rätt att förlänga avtalet vid ett eller flera tillfällen med upp till 36 månader.

Bolagets Certified Adviser är Amudova AB
Tel nr +46 8 54601758 mail:
ca@amudova.se

För ytterligare information kontakta Pernilla Jennesäter, Sensec Holding AB (Publ), +46722090344 eller besök bolagets hemsida; www.sensec.se

Sensec Holding AB (publ) är ett publikt aktiebolag med över 5 000 aktieägare. Bolaget bildades år 2006 i samband med förvärvet av det helägda dotterbolaget Sensec AB, verksamt sedan 1982. Under 2017 förvärvades Mil Sec AB och 2021 förvärvades Bertel O Steen Airport Solutions AS. Tillsammans är Sensec Group helhetsleverantörer av kompletta lösningar för utförande av säkerhetskontroll innefattandes rådgivning, planering, leverans av teknisk utrustning, service och utbildning. Sensec är experter på säkerhet i känsliga miljöer och försäljer, marknadsför, utbildar och utför teknisk service av säkerhetsprodukter såsom röntgenutrustning, metalldetektorer, narkotika- och sprängämnesdetektorer, strålningsdetektorer, elektronisk övervakning, perimeterskydd i form av skydd mot beskjutning och tryckvåg, påkörningsskydd, förstärkning av fönster, dörrar och väggar.

Filer för nedladdning

Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter via E-post.