Sensec AB

Investor relations template

Pressmeddelanden

Sensec vidtar nödvändiga åtgärder för att säkerställa fortsatt drift.

Säkerhet för bolagets anställda, kunder och samarbetspartners är Sensecs största prioritet och bolaget arbetar hårt för att minimera alla risker i samband med pågående Coronautbrott.

Sensec står fortsatt starka i krisen men en del av våra kunder finns inom utsatta marknader där man kan förvänta sig vissa stopp och förlängda leveranstider.

För att säkerställa bolagets fortsatta drift vidtar Sensec nödvändiga åtgärder. Vissa kostnadsbesparingar krävs och en del av personalstyrkan kommer att korttids-permitteras.

"Vi är dock angelägna om att ge fortsatt hög service till de av våra kunder som arbetar med samhällsviktiga verksamheter och vi har ett högt fokus på att hjälpa dem att upprätthålla sin produktion. Vi ser ett framtida fortsatt behov av bolagets varor och tjänster, och vi arbetar simultant för att anpassa vår verksamhet till att möta dagens utmaningar inför rådande situation. Våra förberedelser innebär även att vi med kort varsel kan återgå till full kapacitet." säger VD Michael Pettersson.


Arlandastad 2020-04-03
Michael Pettersson
VD Sensec Holding AB

Denna information är sådan information som Sensec Holding AB (Publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 3 april 2020 kl:16.30 CEST.

För ytterligare information kontakta Pernilla Jennesäter, Sensec Holding AB (Publ), +46722090344eller besök bolagets hemsida; www.sensec.se

Sensec Holding AB (publ) är ett publikt aktiebolag noterat på Nasdaq First North Growth Market med över 5 000 aktieägare. Bolaget bildades år 2006 i samband med förvärvet av det helägda dotterbolaget Sensec AB, verksamt sedan 1982. Under 2017 förvärvades Mil Sec AB och tillsammans är Sensec Group helhetsleverantör av kompletta lösningar för utförande av säkerhetskontroll innefattandes rådgivning, planering, leverans av teknisk utrustning, service och utbildning. Sensec är experter på säkerhet i känsliga miljöer och försäljer, marknadsför, utbildar och utför teknisk service av säkerhetsprodukter såsom röntgenutrustning, metalldetektorer, narkotika- och sprängämnesdetektorer, strålningsdetektorer, elektronisk övervakning, perimeterskydd i form av skydd mot beskjutning och tryckvåg, påkörningsskydd, förstärkning av fönster, dörrar och väggar.

Bolagets Certified Adviser är Erik Penser bank
Tel nr +46 8 4638300 mail:
certifiedadviser@penser.se

Filer för nedladdning

Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter via E-post.