Sensec AB

Investor relations template

Pressmeddelanden

Sensec välkomnar två nya styrelsemedlemmar

Christine Bennborn, en inhemsk norska, är finansdirektör för Tengbomgruppen AB och ledande befattningshavare i koncernledningen. Hon har varit verksam i branschen i över 25 år och arbetat för företag som ABB, Alstom, Bombardier, Mercedes-Benz och Aviator, inklusive arbetande och boende utomlands i 10 år. Christines expertis är ekonomisk förvaltning och hon har visat framgång med att utforma och genomföra strategier, omstrukturera organisationen och styra olika fusions- och förvärvsprocesser. Hon är skicklig på att förhandla kontrakt, lösa komplexa frågor, återställa lönsamhet, minska risker och styra initiativ för att öka intäkterna och driva lönsamheten. Christine är också känd för att identifiera och fånga möjligheter för professionell utveckling av lagmedlemmar i en positiv företagskultur. Hon har en kandidatexamen inom management samt internrevision och administrativ kvalitetssäkring. Christine talar flytande norska, svenska och engelska samt har grundläggande kunskaper i tyska och danska. Christine säger att nyckeln till hennes framgång kommer ifrån hennes passion och driv.

Thomas Lundin, VD Enaco och en ekonomisk och affärsdriven ledande befattningshavare med mer än 15 år som VD och styrelseledamot med stor erfarenhet och bra resultat från förändringsledning, operativ ledning, kontraktshantering, M & A och snabb tillväxt inom servicebranschen. Bred erfarenhet av verkställande befattningar och styrelsearbete i både private equity- ägda företag och börsnoterade internationella företag. Med ett stort företagsnätverk, som inkluderar viktiga intressenter inom servicebranschen och den offentliga sektorn. Bevisat rekord av turnaround-projekt, strategisk utveckling och implementering av operativ excellens inom lågmarginaler. Har kunskap om megatrender, tjänster och lösningar, försäljning och affärsutveckling och hur man använder sig av digitalisering som är lämplig för företag inom Business-to Government och Business-to Business. Stark, visionär och dedikerad ledare som enkelt kan få alla medarbetare och överordnade engagerade i alla slags projekt. Med en ledarstil baserad på stark tro på människor och med tydliga krav på prestanda.

Sensec Holding AB (publ) är ett publikt aktiebolag med över 5 000 aktieägare. Bolaget bildades år 2006 i samband med förvärvet av det helägda dotterbolaget Sensec AB, verksamt sedan 1982. Under 2017 förvärvades Mil Sec AB och tillsammans är Sensec Group helhetsleverantör av kompletta lösningar för utförande av säkerhetskontroll innefattandes rådgivning, planering, leverans av teknisk utrustning, service och utbildning. Sensec är experter på säkerhet i känsliga miljöer och försäljer, marknadsför, utbildar och utför teknisk service av säkerhetsprodukter såsom röntgenutrustning, metalldetektorer, narkotika- och sprängämnesdetektorer, strålningsdetektorer, elektronisk övervakning, perimeterskydd i form av skydd mot beskjutning och tryckvåg, påkörningsskydd, förstärkning av fönster, dörrar och väggar.

Arlandastad 2019-04-12

För ytterligare information kontakta Madeleine Beauchamp, Sensec Holding AB (Publ), +46705401301 eller besök bolagets hemsida; www.sensec.se

Filer för nedladdning

Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter via E-post.