Sensec AB

Investor relations template

Pressmeddelanden

Sensec välkomnar ny styrelseledamot Anna Frick

Anna Frick är civilekonom från Handelshögskolan i Stockholm. Hon har mångårig erfarenhet av kommunikation och digital transformation och sitter idag bl a i styrelsen för Fortnox AB (publ), Cell Impact AB (publ), Leo Vegas AB (publ), Lohilo Foods AB (publ), Svea Ekonomi AB och stiftelsen War Child.

"Jag är övertygad om att behovet av säkerhet och trygghet kommer bli allt viktigare och ser fram emot att ansluta till styrelsen i Sensec" säger Anna Frick, ny styrelseledamot.

För ytterligare information kontakta Pernilla Jennesäter, Sensec Holding AB (Publ), +46722090344 eller besök bolagets hemsida; www.sensec.se

Sensec Holding AB (publ) är ett publikt aktiebolag med över 5 000 aktieägare. Bolaget bildades år 2006 i samband med förvärvet av det helägda dotterbolaget Sensec AB, verksamt sedan 1982. Under 2017 förvärvades Mil Sec AB och 2021 förvärvades Bertel O Steen Airport Solutions AS. Tillsammans är Sensec Group helhetsleverantörer av kompletta lösningar för utförande av säkerhetskontroll innefattandes rådgivning, planering, leverans av teknisk utrustning, service och utbildning. Sensec är experter på säkerhet i känsliga miljöer och försäljer, marknadsför, utbildar och utför teknisk service av säkerhetsprodukter såsom röntgenutrustning, metalldetektorer, narkotika- och sprängämnesdetektorer, strålningsdetektorer, elektronisk övervakning, perimeterskydd i form av skydd mot beskjutning och tryckvåg, påkörningsskydd, förstärkning av fönster, dörrar och väggar.

Bolagets Certified Adviser är Erik Penser bank
Tel nr +46 8 4638300 mail:
certifiedadviser@penser.se

Filer för nedladdning

Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter via E-post.