Sensec AB

Investor relations template

Pressmeddelanden

Sensec tillsätter ny Country Manager för Sverige

I och med den nordiska expansionen tillsätter Sensec en ny tjänst i den svenska ledningen. Mathias Svedlund tillträder som Country Manager från och med den 1 oktober 2021 och kommer därmed ta över ansvaret för samtliga affärsområden och avdelningar i Sverige.

Utöver tjänsten som Country Manager blir Mathias även Business Unit Manager för affärsområdet Checkpoints över hela Norden. Därmed kommer han ansvara för integrationen med Norge samt utvecklingen av affärsområdet i alla nordiska länder.

Mathias har som tidigare anställd på Sensec erfarenhet från olika roller inom bolaget så som serviceingenjör, försäljningschef, eftermarknadschef och vice VD. Han har omfattande kunskap och erfarenhet inom tekniska säkerhetslösningar och ett brett kontaktnät hos leverantörer och kunder. Närmast kommer Mathias från ett Norrbottenbaserat teknikkonsultbolag där han etablerade Stockholmsverksamheten på en hårt konkurrensutsatt marknad.

"Från mina tidigare år på Sensec har jag ett stort kontaktnät bland kunder och leverantörer i hela Europa, säger Mathias Svedlund. Jag kan verksamheten och har nu byggt på verktygslådan med nya erfarenheter och kunskaper som kommer att bidra till Sensecs fortsatta utveckling. Bolaget har idag en stark position med spännande framtidsutsikter på en väldigt expansiv och teknikdriven marknad. Sensec ligger mig varmt om hjärtat och givet bolagets position och framtidsutsikter är detta en spännande resa jag vill vara med på!" säger Mathias Svedlund.

Michael Pettersson sitter kvar på sin post som koncern VD men får i och med anställningen av Mathias möjlighet att lägga mer tid på koncernstrukturen och den pågående förvärvsresan.

"Jag är stolt att kunna presentera Mathias Svedlund som ny Sverigechef och affärsansvarig Norden för området checkpoints. Mathias kommer att vidareutveckla det vi hitintills har byggt upp och leda Sensec mot nya framgångar. Han är en omtyckt chef och har i sin senaste position visat att han har djup förståelse för hur man skapar tillväxt i en komplex och hårt konkurrensutsatt marknad vilket vi kommer att ha nytta av i den hårdnande konkurrensen inom våra marknadsområden. Mathias tillför kompetens och erfarenhet som blir värdefull för Sensec och våra kunder" säger Michael Pettersson, VD Sensec Holding AB.

Bolagets Certified Adviser är Erik Penser bank
Tel nr +46 8 4638300 mail:
certifiedadviser@penser.se

Denna information är sådan information som Sensec Holding AB (Publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 16 juni 2021, kl. 10.00 CEST.

Arlandastad 2021-06-16

För ytterligare information kontakta Pernilla Jennesäter, Sensec Holding AB (Publ), +46722090344 eller besök bolagets hemsida; www.sensec.se

Sensec Holding AB (publ) är ett publikt aktiebolag med över 5 000 aktieägare. Bolaget bildades år 2006 i samband med förvärvet av det helägda dotterbolaget Sensec AB, verksamt sedan 1982. Under 2017 förvärvades Mil Sec AB och 2021 förvärvades Bertel O Steen Airport Solutions AS. Tillsammans är Sensec Group helhetsleverantörer av kompletta lösningar för utförande av säkerhetskontroll innefattandes rådgivning, planering, leverans av teknisk utrustning, service och utbildning. Sensec är experter på säkerhet i känsliga miljöer och försäljer, marknadsför, utbildar och utför teknisk service av säkerhetsprodukter såsom röntgenutrustning, metalldetektorer, narkotika- och sprängämnesdetektorer, strålningsdetektorer, elektronisk övervakning, perimeterskydd i form av skydd mot beskjutning och tryckvåg, påkörningsskydd, förstärkning av fönster, dörrar och väggar.

Filer för nedladdning

Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter via E-post.