Sensec AB

Investor relations template

Pressmeddelanden

Sensec tecknar LOI med Bertel & Steen AS

Som en del i den tidigare kommunicerade förvärvsstrategin har nu Sensec tecknat ett LOI (letter of intent) med det norska säkerhetsbolaget Bertel & Steen AS. Bertel & Steen AS kan beskrivas som Norges motsvarighet till Sensecs affärsområde Checkpoints.

2019 omsatte Bertel & Steen 50,715 MNOK med ett resultat före skatt om 2,070 MNOK. Bolaget hade vid utgången av 2019 13 st anställda.

"Bertel & Steen har idag sitt största fokus på flygindustrin, men vår ambition är naturligtvis att även i Norge utveckla de segment som vi arbetar med i Sverige idag. Med bolagens gemensamma kompetenser kommer vi även kunna täcka det växande behovet av säkerhet i publika miljöer i båda länderna. Bertel & Steen kompletterar vår verksamhet perfekt, den här branschen kan vi." säger Michael Pettersson, VD i Sensec Holding AB.

Nästa steg i processen är en sedvanlig Due Dilligence. Båda parternas ambition är att komma i mål med avtal om förvärv innan årsskiftet.

Sensec Holding AB kommer genom kontinuerlig marknadskommunikation informera om den fortsatta utvecklingen i förvärvsförhandlingarna.

Styrelsen i Sensec Holding AB

Arlandastad 2020-10-29

Denna information är sådan information som Sensec Holding AB (Publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 29 oktober 2020, kl. 09.30 CEST.

För ytterligare information kontakta Pernilla Jennesäter, Sensec Holding AB (Publ), +46722090344 eller besök bolagets hemsida; www.sensec.se

Sensec Holding AB (publ) är ett publikt aktiebolag med över 5 000 aktieägare. Bolaget bildades år 2006 i samband med förvärvet av det helägda dotterbolaget Sensec AB, verksamt sedan 1982. Under 2017 förvärvades Mil Sec AB och tillsammans är Sensec Group helhetsleverantör av kompletta lösningar för utförande av säkerhetskontroll innefattandes rådgivning, planering, leverans av teknisk utrustning, service och utbildning. Sensec är experter på säkerhet i känsliga miljöer och försäljer, marknadsför, utbildar och utför teknisk service av säkerhetsprodukter såsom röntgenutrustning, metalldetektorer, narkotika- och sprängämnesdetektorer, strålningsdetektorer, elektronisk övervakning, perimeterskydd i form av skydd mot beskjutning och tryckvåg, påkörningsskydd, förstärkning av fönster, dörrar och väggar.

Bolagets Certified Adviser är Erik Penser bank
Tel nr +46 8 4638300 mail:
certifiedadviser@penser.se

Filer för nedladdning

Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter via E-post.