Sensec AB

Investor relations template

Pressmeddelanden

Sensec tecknar leverantörsavtal med DeDrone, drönarskyddsystem

Sensec har tecknat ett mycket intressant leverantörsavtal med välkända och välmeriterade DeDrone för den svenska marknaden. DeDrone har sin utveckling och produktion i Tyskland och tar fram system för att detektera och identifiera drönare. I USA där lagstiftningen tillåter motmedel har DeDrone fasta anläggningar och portabla lösningar för detta behov. Framtida användare kan vara myndigheter och kritisk infrastruktur.

Under de senaste åren har vi fått förfrågningar från kunder om vad som finns på marknaden och hur man kan få en tidig förvarning om när en drönare är i närheten av objektet. Det är riktigt kul att nu kunna tillföra Sensec denna lösning med DeDrone som är i framkant av utvecklingen. Vi kan nu erbjuda lösningar att kunna detektera intrång på land, sjö och i luften, säger Johan Thylander KAM Sensec

Systemet baseras på radiosensorer som inte bara detekterar utan kan med en dator visa hur drönaren flyger i närområdet. Finns ökade behov går det att addera PTZ kameror, radar och mycket mera.
DeDrone har en mycket bra lösning som passivt fungerar i alla väder alla dagar på året.
Att flyga drönare är inte bara en trevlig och ökande hobby utan ett ökande hot av främmande makt och antagonister som informationsinhämtning.

Arlandastad 2019-11-25

Michael Pettersson
VD Sensec Holding AB

Denna information är sådan information som Sensec Holding AB (Publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 25 november 2019, kl. 11.00 CEST.

För ytterligare information kontakta Madeleine Beauchamp, Sensec Holding AB (Publ), +46705401301 eller besök bolagets hemsida; www.sensec.se

Sensec Holding AB (publ) är ett publikt aktiebolag noterat på Nasdaq First North Growth Market med över 5 000 aktieägare. Bolaget bildades år 2006 i samband med förvärvet av det helägda dotterbolaget Sensec AB, verksamt sedan 1982. Under 2017 förvärvades Mil Sec AB och tillsammans är Sensec Group helhetsleverantör av kompletta lösningar för utförande av säkerhetskontroll innefattandes rådgivning, planering, leverans av teknisk utrustning, service och utbildning. Sensec är experter på säkerhet i känsliga miljöer och försäljer, marknadsför, utbildar och utför teknisk service av säkerhetsprodukter såsom röntgenutrustning, metalldetektorer, narkotika- och sprängämnesdetektorer, strålningsdetektorer, elektronisk övervakning, perimeterskydd i form av skydd mot beskjutning och tryckvåg, påkörningsskydd, förstärkning av fönster, dörrar och väggar.

Bolagets Certified Adviser är Erik Penser bank
Tel nr +46 8 4638300 mail: certifiedadviser@penser.se

Filer för nedladdning

Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter via E-post.