Sensec AB

Investor relations template

Pressmeddelanden

Sensec tecknar avtal med Norsk Folkhjälp

Sensec AB har tecknat ett samarbetsavtal med Norsk Folkhjälp. Avtalet som beräknas vara värt ca 2 miljoner NOK gäller utveckling av utrustning och metoder för att upptäcka gömda improviserade bomber i exempelvis bostadsområden.

Norsk Folkhjälp, Norwegian People's Aid (NPA), är en av världens största organisationer som arbetar med humanitär minröjning. Samarbetet är en del i ett projekt med stöd från Innovation Norways Humanitära Innovationsprogram, och syftar till att utveckla en lösning för att lokalisera hemmagjorda/improviserade bomber i urban miljö som blir allt vanligare i konfliktområden. En lösning kommer troligen att ha en direkt inverkan på livet för miljontals människor som bor i områden där denna hotbild är realitet.

Projektet påbörjas omgående och kommer fortlöpa under hösten och vintern. Arbetet på plats startar så snart gränserna till berörda länder öppnas. Storleken på affären är beräknad till ca 2 miljoner NOK fördelat på konsultation och teknisk hårdvara.

"Vi har på kort tid inom affärsområdet Defence vunnit flera kontrakt och märker tydligt att affärsområdet och vårt erbjudande ligger helt rätt i tiden" säger Henrik Vassback, affärsområdeschef för Sensec Defence.

Sensec Defence är ett av bolagets tre affärsområden och startades upp under hösten 2019. Den primära målgruppen är försvar- och säkerhetsrelaterade myndigheter i Norden och Baltikum. Produktportföljen består främst av minsökare, markradar, röntgen och andra sensorer för militärt och polisiärt bruk. Sensec Defence har ett exklusivt avtal med Ceia S.p.A som är världsledande på denna typ av produkter.

"Detta ligger helt i linje med den utveckling vi trodde och hoppades på när vi startade upp affärsområdet Sensec Defence", säger Michael Pettersson VD Sensec Holding AB.

Bolagets Certified Adviser är Erik Penser bank
Tel nr +46 8 4638300 mail:
certifiedadviser@penser.se

Denna information är sådan information som Sensec Holding AB (Publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 8 juli 2020 kl. 8.30 CET.

För ytterligare information kontakta Pernilla Jennesäter, CFO Sensec Holding AB (Publ), +46722090344 eller besök bolagets hemsida; www.sensec.se

Sensec Holding AB (publ) är ett publikt aktiebolag med cirka 5 000 aktieägare. Bolaget bildades år 2006 i samband med förvärvet av de helägda dotterbolagen Sensec AB, verksamma sedan 1982 och Sensec Personlig Säkerhet AB, vars verksamhet startade 2016. Sensec är en helhetsleverantör av kompletta lösningar för utförande av säkerhetskontroll innefattandes rådgivning, planering, leverans av teknisk utrustning, service och utbildning. Sensec är experter på säkerhet i känsliga miljöer och försäljer, marknadsför, utbildar och utför teknisk service av säkerhetsprodukter såsom röntgenutrustning, metalldetektorer, narkotika- och sprängämnesdetektorer, strålningsdetektorer, elektronisk övervakning, personlarm och trygghetslarm samt kameraövervakningsutrustning.

Filer för nedladdning

Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter via E-post.