Sensec Holding AB

Investor relations template

Pressmeddelanden

Sensec tackar för fortsatt förtroende att leverera säkerhetsteknik till landets fängelser

Sensec har återigen vunnit en upphandling mot Kriminalvården. Upphandlingen handlar i huvudsak om säkerhetsteknik och tillhörande servicetjänster.

Vi är extremt lyckliga att vi får fortsatt förtroende till landets anstalter att få leverera vår teknik och våra tjänster. Vi vet att vi har ett mycket intressant utbud som kommer att passa Kriminalvårdens behov till 100%, säger Michael Pettersson, VD Sensec.

Vi har jobbat väldigt hårt för att vinna upphandlingen och det känns fantastiskt att vi nu vet att vi får fortsätta leverera våra tjänster över flera år, säger Tommy Arvidsson, KAM ansvarig svenska fängelser.

Ramavtalet sträcker sig över 2 år och kan delas med Polis och Stockholms Läns Landsting.

Arlandastad 2018-04-23

Michael Pettersson VD
Sensec Holding AB

Sensec Holding AB (publ) är ett publikt aktiebolag med cirka 4 750 aktieägare. Bolaget bildades år 2006 i samband med förvärvet av de helägda dotterbolagen Sensec AB, verksamma sedan 1982 och Sensec Personlig Säkerhet AB, vars verksamhet startade 2016. Sensec är en helhetsleverantör av kompletta lösningar för utförande av säkerhetskontroll innefattandes rådgivning, planering, leverans av teknisk utrustning, service och utbildning. Sensec är experter på säkerhet i känsliga miljöer och försäljer, marknadsför, utbildar och utför teknisk service av säkerhetsprodukter såsom röntgenutrustning, metalldetektorer, narkotika- och sprängämnesdetektorer, strålningsdetektorer, elektronisk övervakning, personlarm och trygghetslarm samt kameraövervakningsutrustning.

Informationen lämnades genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 23 april 2018 kl. 15.00 CET. För ytterligare information kontakta Michael Pettersson, VD, Sensec Holding AB (Publ), +46705401623 eller besök bolagets hemsida; www.sensec.se

Filer för nedladdning

Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter via E-post.