Sensec AB

Investor relations template

Pressmeddelanden

Sensec tackar för förtroendet att leverera Radiologisk säkerhetsteknik till SSAB i Luleå

Sensec säljer radiologiskt säkerhetsteknik till SSAB i Luleå till ett ordervärde om ca 950 TSEK med leverans under Q3.

Affären innefattar installation av radiologiska säkerhetsportaler inom stålverksproduktionen. Portalerna används för att upptäcka och stoppa oidentifierade radiologiska isotoper. SSAB har sedan tidigare liknande lösningar inom produktionsområdet i Luleå, denna investering är en förlängning för att ytterligare skydda anläggning från oönskade radiologiska isotoper.

"Vi är väldigt glada att vi får förtroende att få leverera vår allra senaste teknik inom radiologiska radiaker samt tjänster till SSAB. Vi vet att vi har landets absoluta bästa erfarenhet av denna typ av tjänster och vi har därför kunnat erbjuda SSAB denna intressanta lösning som kommer att passa företaget till 100%" säger Michael Pettersson, VD Sensec Holding AB.

"Vi har jobbat väldigt hårt för att hitta den bästa lösningen till SSAB:s stålverk i Luleå. Det känns fantastiskt att vi nu vet att vi får fortsätta leverera våra produkter och tjänster till dem" säger Tommy Arvidsson, KAM ansvarig för affärsområdet.

Arlandastad 2021-06-23

Bolagets Certified Adviser är Erik Penser bank
Tel nr +46 8 4638300 mail:
certifiedadviser@penser.se

Denna information är sådan information som Sensec Holding AB (Publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 23 juni 2021, kl. 13.00 CEST.

För ytterligare information kontakta Pernilla Jennesäter, Sensec Holding AB (Publ), +46722090344 eller besök bolagets hemsida; www.sensec.se

Sensec Holding AB (publ) är ett publikt aktiebolag med över 5 000 aktieägare. Bolaget bildades år 2006 i samband med förvärvet av det helägda dotterbolaget Sensec AB, verksamt sedan 1982. Under 2017 förvärvades Mil Sec AB och 2021 förvärvades Bertel O Steen Airport Solutions AS. Tillsammans är Sensec Group helhetsleverantörer av kompletta lösningar för utförande av säkerhetskontroll innefattandes rådgivning, planering, leverans av teknisk utrustning, service och utbildning. Sensec är experter på säkerhet i känsliga miljöer och försäljer, marknadsför, utbildar och utför teknisk service av säkerhetsprodukter såsom röntgenutrustning, metalldetektorer, narkotika- och sprängämnesdetektorer, strålningsdetektorer, elektronisk övervakning, perimeterskydd i form av skydd mot beskjutning och tryckvåg, påkörningsskydd, förstärkning av fönster, dörrar och väggar.

Filer för nedladdning

Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter via E-post.