Sensec AB

Investor relations template

Pressmeddelanden

Sensec tackar för förtroendet att leverera detektionsutrustning till Västra Götalandsregionen

Sensec har vunnit en upphandling till Västra Götalandsregionen (VGR) i detektionsutrustning. Upphandlingens huvudsak handlar om detektion och tillhörande servicetjänster. Ordervärdet är uppskattat till drygt 8 MSEK över hela avtalsperioden.

Vi är oerhört glada att få förtroendet att leverera vår allra senaste teknik samt våra tjänster till Västra Götalandsregionen. Sensec har landets bästa erfarenhet av dessa tjänster och har därför erbjudit VGR mycket intressanta lösningar som kommer att passa regionen till 100%, säger Michael Pettersson, VD Sensec.

Vi har jobbat väldigt hårt för att vinna upphandlingen och det känns fantastiskt att vi nu får fortsätta leverera våra produkter och tjänster till Västra Götalandsregionen, säger Tommy Arvidsson, KAM ansvarig för affärsområdet - psykiatri och landsting.

Avropsavtalet sträcker sig till hösten 2021 med chans till förlängning i ytterligare 1+1 år.

Arlandastad 2020-01-23

Michael Pettersson, VD Sensec

Sensec Holding AB (publ) är ett publikt aktiebolag med över 5 000 aktieägare. Bolaget bildades år 2006 i samband med förvärvet av det helägda dotterbolaget Sensec AB, verksamt sedan 1982. Under 2017 förvärvades Mil Sec AB och tillsammans är Sensec Group helhetsleverantör av kompletta lösningar för utförande av säkerhetskontroll innefattandes rådgivning, planering, leverans av teknisk utrustning, service och utbildning. Sensec är experter på säkerhet i känsliga miljöer och försäljer, marknadsför, utbildar och utför teknisk service av säkerhetsprodukter såsom röntgenutrustning, metalldetektorer, narkotika- och sprängämnesdetektorer, strålningsdetektorer, elektronisk övervakning, perimeterskydd i form av skydd mot beskjutning och tryckvåg, påkörningsskydd, förstärkning av fönster, dörrar och väggar.

Bolagets Certified Adviser är Erik Penser bank
Tel nr +46 8 4638300 mail:
certifiedadviser@penser.se

Denna information är sådan information som Sensec Holding AB (Publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 23/1 2020 kl. 15.00 CET.

För ytterligare information kontakta Madeleine Beauchamp, Sensec Holding AB (Publ), +46705401301 eller besök bolagets hemsida; www.sensec.se

Filer för nedladdning

Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter via E-post.