Sensec AB

Investor relations template

Pressmeddelanden

Sensec ställer in dagens årsstämma

På grund av ett internt misstag gick kallelsen till dagens årsstämma ut för sent.

Kallelsen till årsstämman gick ut den 11 maj och enligt Sensec:s stadgar måste kallelsen gå ut fyra till sex veckor innan. I och med denna felaktighet är vi tvungna att ställa in dagens stämma.

Vi ber om ursäkt för detta interna misstag och beklagar eventuella olägenheter för de som anmält sig. Vi hoppas att ni har överseende med detta och har möjlighet att delta vid det nya fastställda datumet.

Nytt datum för stämman blir den 30 juni kl.14.00.

Ny kallelse publiceras i nästa vecka.

Med hopp om förståelse för detta misstag och på återseende.

Arlandastad 2020-05-29

Michael Pettersson
VD Sensec Holding AB

Sensec Holding AB (publ) är ett publikt aktiebolag noterat på Nasdaq First North Growth Market med över 5 000 aktieägare. Bolaget bildades år 2006 i samband med förvärvet av det helägda dotterbolaget Sensec AB, verksamt sedan 1982. Under 2017 förvärvades Mil Sec AB och tillsammans är Sensec Group helhetsleverantör av kompletta lösningar för utförande av säkerhetskontroll innefattandes rådgivning, planering, leverans av teknisk utrustning, service och utbildning. Sensec är experter på säkerhet i känsliga miljöer och försäljer, marknadsför, utbildar och utför teknisk service av säkerhetsprodukter såsom röntgenutrustning, metalldetektorer, narkotika- och sprängämnesdetektorer, strålningsdetektorer, elektronisk övervakning, perimeterskydd i form av skydd mot beskjutning och tryckvåg, påkörningsskydd, förstärkning av fönster, dörrar och väggar.

Bolagets Certified Adviser är Erik Penser bank
Tel nr +46 8 4638300 mail:
certifiedadviser@penser.se

För ytterligare information kontakta Pernilla Jennesäter, Sensec Holding AB (Publ), +46722090344 eller besök bolagets hemsida; www.sensec.se

Filer för nedladdning

Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter via E-post.