Sensec AB

Investor relations template

Pressmeddelanden

Sensec Solutions AS säkrar ytterligare avtal inom inpasseringssäkerhet

Sensec Solutions AS som är ett helägt dotterbolag till Sensec Holding AB (publ) har säkrat ytterligare avtal i Norge. Kontraktet, som innefattar utrustning samt tillhörande tjänster för inpasseringssäkerhet till en viktig anläggning inom den offentliga sektorn, har ett ordervärde uppgående till ca 3,6 MNOK.

Konkurrenskraftiga priser samt hög kvalité på produkterna och de tillhörande tjänsterna var de huvudsakliga faktorerna till att Sensec Solutions vann avtalet.

"I hård konkurrens med andra leverantörer på den norska marknaden har vi vunnit ett nytt avtal där vi kommer stärka upp säkerheten ytterligare inom den offentliga sektorn. Detta är ytterligare ett bevis på att vi håller en hög nivå av högkvalitativ utrustning samt professionell service och integrationstjänster. Genom ett konkurrenskraftigt erbjudande täckte vi upp alla kundens förväntningar på val av leverantör.", säger Baard Lund, VD för Sensec Solutions AS.

Installationen har startat och kommer att slutföras under nästa år. Produkterna levereras av Sensec Solutions samarbetspartners, Smits Detection och Ceia.

Bolagets Certified Adviser är Amudova AB, telefon: +46 (0) 8-546 017 58, E-post: info@amudova.se

För ytterligare information kontakta Pernilla Jennesäter, Sensec Holding AB (Publ), +46722090344 eller besök bolagets hemsida; www.sensec.se

Sensec Holding AB (publ) är ett publikt aktiebolag med över 5 000 aktieägare. Bolaget bildades år 2006 i samband med förvärvet av det helägda dotterbolaget Sensec AB, verksamt sedan 1982. Under 2017 förvärvades Mil Sec AB och 2021 förvärvades Sensec Solutions AS (fd. Bertel O Steen Airport Solutions AS). Tillsammans är Sensec Group helhetsleverantörer av kompletta lösningar för utförande av säkerhetskontroll innefattandes rådgivning, planering, leverans av teknisk utrustning, service och utbildning. Sensec är experter på säkerhet i känsliga miljöer och försäljer, marknadsför, utbildar och utför teknisk service av säkerhetsprodukter såsom röntgenutrustning, metalldetektorer, narkotika- och sprängämnesdetektorer, strålningsdetektorer, elektronisk övervakning, perimeterskydd i form av skydd mot beskjutning och tryckvåg, påkörningsskydd, förstärkning av fönster, dörrar och väggar.

Denna information är INTE av väsentlig art enligt bolagets informationspolicy, innebärande att den varken har någon större finansiell eller strategisk påverkan. Sådan information som är att anse väsentlig enligt bolagets Informationspolicy skall alltid kommuniceras genom pressmeddelande med hänvisning till en sk MAR-etikett.

Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter via E-post.