Sensec AB

Investor relations template

Pressmeddelanden

Sensec säljer moderna säkerhetskontroller till statlig myndighet

Sensec har tagit emot en order på moderna säkerhetskontroller från en statlig myndighet, det totala ordervärdet är drygt 3,4 miljoner SEK.

Sensecs kundansvarig Johan Thylander ser uppdraget som mycket intressant, "speciellt då detta är en del av vårt specialområde".

"Vi har lång erfarenhet av dessa kunder och vi är mycket stolta att vi får förtroendet att leverera till dem" säger Michael Pettersson, VD Sensec.

Arbetet påbörjas under hösten och kommer avslutas vintern 2020.

Arlandastad 2020-05-29

Michael Pettersson
VD Sensec Holding AB

Sensec Holding AB (publ) är ett publikt aktiebolag noterat på Nasdaq First North Growth Market med över 5 000 aktieägare. Bolaget bildades år 2006 i samband med förvärvet av det helägda dotterbolaget Sensec AB, verksamt sedan 1982. Under 2017 förvärvades Mil Sec AB och tillsammans är Sensec Group helhetsleverantör av kompletta lösningar för utförande av säkerhetskontroll innefattandes rådgivning, planering, leverans av teknisk utrustning, service och utbildning. Sensec är experter på säkerhet i känsliga miljöer och försäljer, marknadsför, utbildar och utför teknisk service av säkerhetsprodukter såsom röntgenutrustning, metalldetektorer, narkotika- och sprängämnesdetektorer, strålningsdetektorer, elektronisk övervakning, perimeterskydd i form av skydd mot beskjutning och tryckvåg, påkörningsskydd, förstärkning av fönster, dörrar och väggar.

Bolagets Certified Adviser är Erik Penser bank
Tel nr +46 8 4638300 mail:
certifiedadviser@penser.se

Denna information är sådan information som Sensec Holding AB (Publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 29 maj kl 9.00 CEST.

För ytterligare information kontakta Pernilla Jennesäter, Sensec Holding AB (Publ), +46722090344 eller besök bolagets hemsida; www.sensec.se

Filer för nedladdning

Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter via E-post.