Sensec AB

Investor relations template

Pressmeddelanden

Sensec levererar röntgen till fraktbolag

Sensec har tecknat två nya avtal inom segmentet Air Cargo gällande leverans av röntgen till fraktbolag i Sverige.

Systemen är av den senaste teknologin med dubbla vyer vilket ytterligare förbättrar säkerheten och underlättar för operatören. Det totala ordervärdet är 3 MSEK varav 1,5 MSEK kommer tillfalla innevarande år. Leveransen kommer ske i två etapper, den första under Q2 2021 och den andra under 2022. Detta stärker Sensecs marknadsandel inom flygfrakt ytterligare.

"Vi är naturligtvis väldigt stolta över förtroendet att få leverera nya röntgensystem inom detta segment. Vår starka marknadsposition och kundnöjdhet beror till stor del på Sensecs goda förmåga att leverera helhetslösningar med en mycket kompetent service- och utbildningsavdelning" säger Esa Jernstedt KAM på Sensec.

Arlandastad 2021-03-30

Denna information är sådan information som Sensec Holding AB (Publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 30 mars 2021, kl. 11.00.00 CEST.

För ytterligare information kontakta Pernilla Jennesäter, Sensec Holding AB (Publ), +46722090344 eller besök bolagets hemsida; www.sensec.se

Sensec Holding AB (publ) är ett publikt aktiebolag med över 5 000 aktieägare. Bolaget bildades år 2006 i samband med förvärvet av det helägda dotterbolaget Sensec AB, verksamt sedan 1982. Under 2017 förvärvades Mil Sec AB och 2021 förvärvades Bertel O Steen Airport Solutions AS. Tillsammans är Sensec Group helhetsleverantörer av kompletta lösningar för utförande av säkerhetskontroll innefattandes rådgivning, planering, leverans av teknisk utrustning, service och utbildning. Sensec är experter på säkerhet i känsliga miljöer och försäljer, marknadsför, utbildar och utför teknisk service av säkerhetsprodukter såsom röntgenutrustning, metalldetektorer, narkotika- och sprängämnesdetektorer, strålningsdetektorer, elektronisk övervakning, perimeterskydd i form av skydd mot beskjutning och tryckvåg, påkörningsskydd, förstärkning av fönster, dörrar och väggar.

Bolagets Certified Adviser är Erik Penser bank
Tel nr +46 8 4638300 mail: certifiedadviser@penser.se

Filer för nedladdning

Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter via E-post.