Sensec AB

Investor relations template

Pressmeddelanden

Sensec levererar Radiologiskt säkerhetsteknik till Tekniska Verken i Linköping

Sensec har vunnit upphandlingen för installation av radiologisk säkerhetsteknik till Tekniska Verken i Linköping.

Upphandlingen innefattar installation radiologiska säkerhetsportaler inom kraftverksproduktionen för avfall. De nya portalerna ska användas för att upptäcka och stoppa oidentifierade radiologiska isotoper. Detta för att skydda anläggning från oönskade ämnen som kan kontaminera förbränningsanläggningen.

Ordervärdet uppgår till ca 1,5 MSEK med ytterligare avrop av portaler till ett värde om totalt 3 MSEK. Leverans förväntas ske under Q4 2021.

"Vi är väldigt glada för förtroendet att få leverera vår allra senaste teknik inom radiologisk utrustning till Tekniska Verken i Linköping. Vi har gedigen erfarenhet av denna typ av produkter och tjänster och har skräddarsytt en lösning som kommer att passa Tekniska Verken till 100%" säger Michael Pettersson, VD Sensec Holding AB.

"Vi har jobbat väldigt hårt för att hitta den bästa lösningen till Tekniska Verken i Linköping. Det känns fantastiskt att vi nu vet att vi får leverera våra produkter och tjänster till dem" säger Tommy Arvidsson, KAM ansvarig för affärsområdet.

Arlandastad 2021-07-15

Denna information är sådan information som Sensec Holding AB (Publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 15 juli 2021, kl. 14.00 CEST.

För ytterligare information kontakta Pernilla Jennesäter, Sensec Holding AB (Publ), +46722090344 eller besök bolagets hemsida; www.sensec.se

Sensec Holding AB (publ) är ett publikt aktiebolag med över 5 000 aktieägare. Bolaget bildades år 2006 i samband med förvärvet av det helägda dotterbolaget Sensec AB, verksamt sedan 1982. Under 2017 förvärvades Mil Sec AB och 2021 förvärvades Bertel O Steen Airport Solutions AS. Tillsammans är Sensec Group helhetsleverantörer av kompletta lösningar för utförande av säkerhetskontroll innefattandes rådgivning, planering, leverans av teknisk utrustning, service och utbildning. Sensec är experter på säkerhet i känsliga miljöer och försäljer, marknadsför, utbildar och utför teknisk service av säkerhetsprodukter såsom röntgenutrustning, metalldetektorer, narkotika- och sprängämnesdetektorer, strålningsdetektorer, elektronisk övervakning, perimeterskydd i form av skydd mot beskjutning och tryckvåg, påkörningsskydd, förstärkning av fönster, dörrar och väggar.

Bolagets Certified Adviser är Erik Penser bank
Tel nr +46 8 4638300 mail:
certifiedadviser@penser.se

Filer för nedladdning

Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter via E-post.