Sensec AB

Investor relations template

Pressmeddelanden

Sensec kommer leverera bagagekarusell till Malmö flygplats under våren 2020

Sensec har vunnit en upphandling till Swedavias flygplats i Malmö-Sturup.

Denna gång har vi fått förtroendet att leverera ett system av bagagekarusell med tillhörande bagagetransportörer, riktad till ankomsthallen med ett ordervärde på närmare fyra miljoner. Leveransen kommer ske efter årsskiftet och väntas var driftsatt under våren 2020. Detta är en mycket intressant affär för oss då vi normalt levererar utrustning och säkerhetslösningar riktade till säkerhetskontrollerna. Vi samarbetar med vår polska leverantör Dimark som har ett mycket stabilt och erkänt "record" av just denna typ av affärer, säger Sensecs VD Michael Pettersson.

Vi har jobbat länge med att få till en just sådan affär vilket är ett mycket bra komplement för flygplatsen då Sensec redan finns där i form av serviceavtal för granskningsutrustning, säger Johan Thylander KAM Aviation Sensec AB.

Arlandastad 2019-07-02

Michael Pettersson, VD Sensec

Denna information är sådan information som Sensec Holding AB (Publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 2 juli 2019 kl. 13.00 CEST.

För ytterligare information kontakta Madeleine Beauchamp, Sensec Holding AB (Publ), +46705401301 eller besök bolagets hemsida; www.sensec.se

Sensec Holding AB (publ) är ett publikt aktiebolag med över 5 000 aktieägare. Bolaget bildades år 2006 i samband med förvärvet av det helägda dotterbolaget Sensec AB, verksamt sedan 1982. Under 2017 förvärvades Mil Sec AB och tillsammans är Sensec Group helhetsleverantör av kompletta lösningar för utförande av säkerhetskontroll innefattandes rådgivning, planering, leverans av teknisk utrustning, service och utbildning. Sensec är experter på säkerhet i känsliga miljöer och försäljer, marknadsför, utbildar och utför teknisk service av säkerhetsprodukter såsom röntgenutrustning, metalldetektorer, narkotika- och sprängämnesdetektorer, strålningsdetektorer, elektronisk övervakning, perimeterskydd i form av skydd mot beskjutning och tryckvåg, påkörningsskydd, förstärkning av fönster, dörrar och väggar.

Bolagets Certified Adviser är Erik Penser bank
Tel nr +46 8 4638300 mail: certifiedadviser@penser.se

Filer för nedladdning

Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter via E-post.