Sensec Holding AB

Investor relations template

Pressmeddelanden

Sensec Holding genomför försäljning av dotterbolaget Sensec Personlig Säkerhet - fokus på kärnverksamheten samt stärker kassan för fortsatt expansion i Norden

Sensec har idag tecknat ett avtal med MediRätt om försäljning av samtliga aktier i Sensec Personlig Säkerhet AB. Försäljningen inbringar 8 MSEK i kontant ersättning och ger Sensec en god finansiell grund för fortsatt expansion i Norden inom bolagets kärnverksamhet; Säkerhet i känsliga miljöer. Försäljningen skapar även förutsättningar för att infria de finansiella strategiska mål som verksamheten styrs mot, ett tillväxtmål om 20% och ett lönsamhetsmål innebärandes en rörelsemarginal på 10% redan under innevarande år.

Försäljningen och tillträdesdatum sker per den 2 juli. Köpeskillingen uppgår till 8 MSEK och resultateffekten av försäljningen är mycket god.

Det här är ett mycket bra erbjudande, stärker vår kassa, skapar trygghet och ger oss förutsättningar att öka takten på vår expansion och nordiska satsning. Sensec Personlig Säkerhet har varit en udda fågel i vår portfölj och har sedan tidigare separerats från vårt huvudkontor i Arlandastad till egna lokaler i Solna Business Park. Här har bolaget kunnat bedriva en effektiv och funktionell verksamhet med en helt annan typ av försäljningsarbete, dock till en högre kostnad för overhead och administration som följd. Medirätt är sedan tidigare kund till Sensec Personlig Säkerhet och tillsammans kommer de att bli mycket framgångsrika, både vad gäller produktutveckling och försäljning med produkter och tjänster som tryggar vardagen för patienter och personal, bl.a. inom vården, säger Michael Pettersson, VD för Sensec Holding AB (publ).

Arlandastad 2018-06-26

Denna information är sådan information som Sensec Holding AB (Publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 26 juni 2018 kl. 16.00 CET.

För ytterligare information kontakta Michael Pettersson, VD Sensec Holding AB (Publ), +46705401623 eller besök bolagets hemsida; www.sensec.se 

Sensec Holding AB (publ) är ett publikt aktiebolag med cirka 5 000 aktieägare. Bolaget bildades år 2006 i samband med förvärvet av de helägda dotterbolagen Sensec AB, verksamma sedan 1982 och Sensec Personlig Säkerhet AB, vars verksamhet startade 2016. Sensec är en helhetsleverantör av kompletta lösningar för utförande av säkerhetskontroll innefattandes rådgivning, planering, leverans av teknisk utrustning, service och utbildning. Sensec är experter på säkerhet i känsliga miljöer och försäljer, marknadsför, utbildar och utför teknisk service av säkerhetsprodukter såsom röntgenutrustning, metalldetektorer, narkotika- och sprängämnesdetektorer, strålningsdetektorer, elektronisk övervakning, personlarm och trygghetslarm samt kameraövervakningsutrustning.

Filer för nedladdning

Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter via E-post.