Sensec AB

Investor relations template

Pressmeddelanden

Sensec Holding AB (publ) senarelägger rapportdatum till den 29 november

Sensec Holding AB (publ) "Sensec" senarelägger rapportdatum avseende tredje kvartalet 2021 till den 29 november, med anledning av den föreslagna fusionen mellan Sensec och Transfer Group AB (publ) "Transfer". Tidigare meddelat rapportdatum var den 12 november 2021.

Den 18 oktober 2021 informerades marknaden om att styrelsen i Sensec antagit en Fusionsplan om att fusioneras med Transfer. I enlighet med den indikativa tidsplan som presenterades i samband med Fusionsplanen kommer offentliggörandet av det sk Fusionsdokumentet ske den 24 november 2021. Med anledning av att Fusionsdokumentets finansiella avsnitt baseras på perioden januari - juni 2021 har Bolaget beslutat att senarelägga rapportdatum avseende tredje kvartalet till den 29 november.

Arlandastad 2021-10-30

För ytterligare information kontakta Pernilla Jennesäter, Sensec Holding AB (Publ), +46722090344 eller besök bolagets hemsida; www.sensec.se

Sensec Holding AB (publ) är ett publikt aktiebolag med över 5 000 aktieägare. Bolaget bildades år 2006 i samband med förvärvet av det helägda dotterbolaget Sensec AB, verksamt sedan 1982. Under 2017 förvärvades Mil Sec AB och 2021 förvärvades Bertel O Steen Airport Solutions AS. Tillsammans är Sensec Group helhetsleverantörer av kompletta lösningar för utförande av säkerhetskontroll innefattandes rådgivning, planering, leverans av teknisk utrustning, service och utbildning. Sensec är experter på säkerhet i känsliga miljöer och försäljer, marknadsför, utbildar och utför teknisk service av säkerhetsprodukter såsom röntgenutrustning, metalldetektorer, narkotika- och sprängämnesdetektorer, strålningsdetektorer, elektronisk övervakning, perimeterskydd i form av skydd mot beskjutning och tryckvåg, påkörningsskydd, förstärkning av fönster, dörrar och väggar.

Bolagets Certified Adviser är Amudova AB

Tel nr +46 8 54601758 mail:
ca@amudova.se

Filer för nedladdning

Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter via E-post.