Sensec AB

Investor relations template

Pressmeddelanden

Sensec Holding AB (publ) dotterbolag Sensec AB förvärvar Säkerhetsakademin i Malmö AB

Sensec AB har idag tecknat avtal om förvärv av Säkerhetsakademin i Malmö AB. Tillträde till aktierna i Säkerhetsakademin i Malmö AB sker omedelbart och förvärvet genomförs med en kontantersättning vid tillträdet. Total köpeskilling uppgår till 0,3 MSEK.

Förvärvet kommer att komplettera Sensecs erbjudanden, både mot befintliga kunder men även öppna upp mot helt nya marknader samt stärka Bolagets leveranssituation i stort vad gäller Sensec Academy. Säkerhetakademin är av Länsstyrelsen auktoriserad att bedriva utbildning av personal som skall utföra bevakningstjänst. Med stöd av sin auktorisation erbjuder Säkerhetsakademin väktargrundutbildning och fortbildning för väktare. Tillsammans med Sensec Academys utbildningar av flygplatskontrollanter kommer Sensec genom förvärvet att kunna erbjuda en betydligt mer komplett säkerhetsutbildning.

Säkerhetsakademin i Malmö AB är av Länsstyrelsen auktoriserad att bedriva utbildning av personal som ska utföra bevakningstjänst.
Auktorisationen avser verksamhetsslaget utbildningsverksamhet enligt 3 kap. 8 § Rikspolisstyrelsens föreskrifter och allmänna råd till lagen och förordningen (1989:149) om bevakningsföretag, RPSFS 2012:18 FAP 579-2. De utbildningar som avses är väktargrundutbildning enligt bilaga 1 till RPSFS 2012:18 FAP 579-2, fortbildning för väktare enligt bilaga 2 till RPSFS 2012:18 FAP 579-2 och utbildning i expanderbar batong enligt bilaga 8 till RPSFS 2012:18 FAP 579-2. I samband med förvärvet kommer Säkerhetsakademins ägare Bjerne Walett tillsammans med resten av teamet att ansluta sig till Sensec AB.

"Jag är enormt sporrad att jobba med Sensec-familjen och ser vinster i att kunna erbjuda en bredare mängd av säkerhetsutbildningar till våra kunder, säger Bjerne Walett VD Säkerhetsakademin i Malmö AB"

" Det är med stor glädje som jag välkomnar Säkerhetsakademin i Malmö AB till vår familj. Vi ser en marknad där behovet av utbildningar kommer öka och vi kan erbjuda mer kundnytta till våra kunder runt om i hela landet. Vi kommer att utveckla och utöka tjänsteutbudet och får nu ytterligare närvaro i södra Sverige. säger Michael Pettersson VD Sensec Holding AB.

Arlandastad 2017-10-17

Sensec Holding AB (publ)
Michael Pettersson, Verkställande Direktör

För ytterligare information kontakta Michael Pettersson, VD, Sensec Holding AB (Publ), +46705401623 eller besök bolagets hemsida; www.sensec.se

Denna information är sådan information som Sensec Holding AB (Publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 17 oktober 2017 kl. 10.00 CET.

Sensec Holding AB (publ) är ett publikt aktiebolag med cirka 4 750 aktieägare. Bolaget bildades år 2006 i samband med förvärvet av de helägda dotterbolagen Sensec AB, verksamma sedan 1982 och Sensec Personlig Säkerhet AB, vars verksamhet startade 2016. Sensec är en helhetsleverantör av kompletta lösningar för utförande av säkerhetskontroll innefattandes rådgivning, planering, leverans av teknisk utrustning, service och utbildning.

Sensec är experter på säkerhet i känsliga miljöer och försäljer, marknadsför, utbildar och utför teknisk service av säkerhetsprodukter såsom röntgenutrustning, metalldetektorer, narkotika- och sprängämnesdetektorer, strålningsdetektorer, elektronisk övervakning, personlarm och trygghetslarm samt kameraövervakningsutrustning.

Filer för nedladdning

Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter via E-post.