Sensec AB

Investor relations template

Pressmeddelanden

Sensec Holding AB årsredovisning för 2020 har publicerats

Årsredovisningen finns tillgänglig på https://investor.sensec.se/finansiella-rapporter/

Arlandastad 2021-04-20

För ytterligare information kontakta;

Michael Pettersson, CEO
michael.pettersson@sensec.se

Pernilla Jennesäter, CFO
pernilla.jennesater@sensec.se

Sensecs årsstämma kommer att hållas den 11 maj 2021

Sensec Holding AB (publ) är ett publikt aktiebolag noterat på Nasdaq First North Growth Market med över 5 000 aktieägare. Bolaget bildades år 2006 i samband med förvärvet av det helägda dotterbolaget Sensec AB, verksamt sedan 1982. Under 2017 förvärvades Mil Sec AB och tillsammans är Sensec Group helhetsleverantör av kompletta lösningar för utförande av säkerhetskontroll innefattandes rådgivning, planering, leverans av teknisk utrustning, service och utbildning. Sensec är experter på säkerhet i känsliga miljöer och försäljer, marknadsför, utbildar och utför teknisk service av säkerhetsprodukter såsom röntgenutrustning, metalldetektorer, narkotika- och sprängämnesdetektorer, strålningsdetektorer, elektronisk övervakning, perimeterskydd i form av skydd mot beskjutning och tryckvåg, påkörningsskydd, förstärkning av fönster, dörrar och väggar.

Bolagets Certified Adviser är Erik Penser bank
Tel nr +46 8 4638300 mail:
certifiedadviser@penser.se

Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter via E-post.