Sensec AB

Investor relations template

Pressmeddelanden

Sensec får order till svensk kritisk infrastruktur

Sensec har tecknat avtal för att förnya och förstärka säkerheten på befintliga anläggningar inom den svenska infrastrukturen.

Ordervärdet uppgår totalt till 6,8 MSEK och arbetet kommer att påbörjas i höst med fyra leveransprojekt på två platser.

"Våra säljcykler är ofta långa och komplicerade så det är riktigt trevligt att få förtroendet att leverera till och säkra viktiga centrala samhällsfunktioner. Leveranserna innefattar bland annat säkerhetskontroller för inpassering och utpassering som vi sätter samman från sex tillverkare", säger Johan Thylander, KAM Sensec AB.

"Det är positivt att se att vårt arbete inom "Urban Security" får en så god början. Vi har lång erfarenhet av dessa kunder och vi är mycket stolta att vi får förtroendet att leverera till dem", säger Michael Pettersson, VD Sensec Holding AB.

Sensec Holding AB (publ) är ett publikt aktiebolag med över 5 000 aktieägare. Bolaget bildades år 2006 i samband med förvärvet av det helägda dotterbolaget Sensec AB, verksamt sedan 1982. Under 2017 förvärvades Mil Sec AB och 2021 förvärvades Bertel O Steen Airport Solutions AS. Tillsammans är Sensec Group helhetsleverantörer av kompletta lösningar för utförande av säkerhetskontroll innefattandes rådgivning, planering, leverans av teknisk utrustning, service och utbildning. Sensec är experter på säkerhet i känsliga miljöer och försäljer, marknadsför, utbildar och utför teknisk service av säkerhetsprodukter såsom röntgenutrustning, metalldetektorer, narkotika- och sprängämnesdetektorer, strålningsdetektorer, elektronisk övervakning, perimeterskydd i form av skydd mot beskjutning och tryckvåg, påkörningsskydd, förstärkning av fönster, dörrar och väggar.

Bolagets Certified Adviser är Erik Penser bank
Tel nr +46 8 4638300 mail:
certifiedadviser@penser.se

Denna information är sådan information som Sensec Holding AB (Publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 08 juni 2021, kl. 10.30 CEST.

Arlandastad 2021-06-08

För ytterligare information kontakta Pernilla Jennesäter, Sensec Holding AB (Publ), +46722090344 eller besök bolagets hemsida; www.sensec.se

Filer för nedladdning

Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter via E-post.