Sensec AB

Investor relations template

Pressmeddelanden

Sensec får fortsatt förtroende att leverera detektionsutrustning för säkerhetskontroll till Västra Götalandsregionen

Sensec Holding AB (publ) har fått fortsatt förtroende att leverera detektionsutrustning för säkerhetskontroll till Västra Götalandsregionen (VGR). Det förlängda ramavtalet grundar sig i en tidigare vunnen upphandling som VGR har valt att förlänga.

"Vi är väldigt glada att vi fått fortsatt förtroende att leverera säkerhetslösningar till Västra Götalandsregionen. Vi är ledande i Sverige på denna typ av teknik och tjänster och kan därför erbjuda innovativa och effektiva lösningar som passar Västra Götalandsregionens verksamhet", säger Mathias Svedlund, VD Sensec.

"Vi har jobbat väldigt hårt för att vinna avtalet och det känns fantastiskt att vi nu vet att vi får fortsätta leverera våra tjänster även i fortsättningen till Västra Götalandsregionen. Att VGR har valt att förlänga ramavtalet är ett fint kvitto på att vår teknik håller högsta kvalité", säger Tommy Arvidsson, KAM ansvarig för affärsområdet.

Det fortsatta avropsavtalet sträcker sig till och med 2023-01-31.

Bolagets Certified Adviser är Amudova AB, telefon: +46 (0) 8-546 017 58, E-post: info@amudova.se

För ytterligare information kontakta Pernilla Jennesäter, Sensec Holding AB (Publ), +46722090344 eller besök bolagets hemsida; www.sensec.se

Sensec Holding AB (publ) är ett publikt aktiebolag med över 5 000 aktieägare. Bolaget bildades år 2006 i samband med förvärvet av det helägda dotterbolaget Sensec AB, verksamt sedan 1982. Under 2017 förvärvades Mil Sec AB och 2021 förvärvades Sensec Solutions AS (fd. Bertel O Steen Airport Solutions AS). Tillsammans är Sensec Group helhetsleverantörer av kompletta lösningar för utförande av säkerhetskontroll innefattandes rådgivning, planering, leverans av teknisk utrustning, service och utbildning. Sensec är experter på säkerhet i känsliga miljöer och försäljer, marknadsför, utbildar och utför teknisk service av säkerhetsprodukter såsom röntgenutrustning, metalldetektorer, narkotika- och sprängämnesdetektorer, strålningsdetektorer, elektronisk övervakning, perimeterskydd i form av skydd mot beskjutning och tryckvåg, påkörningsskydd, förstärkning av fönster, dörrar och väggar.

Denna information är INTE av väsentlig art enligt bolagets informationspolicy, innebärande att den varken har någon större finansiell eller strategisk påverkan. Sådan information som är att anse väsentlig enligt bolagets Informationspolicy skall alltid kommuniceras genom pressmeddelande med hänvisning till en sk MAR-etikett.

Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter via E-post.