Sensec AB

Investor relations template

Pressmeddelanden

Sensec Academy inleder utbildnings- och rekryteringssamarbete med Transfer Jobb AB

Säkerhetsbranschen har kontinuerligt ett stort behov av personal. För att möta detta behov har Sensec AB och Transfer Jobb AB tillsammans tagit fram en helt ny produkt som inkluderar rekrytering och utbildning. Transfer har med sitt stora nätverk möjlighet att nå ut till framtidens säkerhetspersonal.

I dagens samhälle ställer vi högre krav än någonsin på säkerhet. Branschen ser ett fortsatt växande behov, främst inom handeln samt i Sveriges kommuner. Enligt Säkerhetsföretagens årsrapport 2017 framkommer att offentlig sektors köp av trygghetstjänster uppgick till 35 miljarder kr 2016, av dessa utgör 15 miljarder köp av bevakning och parkering. För att möta dessa behov krävs fler utbildade medarbetare hos säkerhetsföretagen.

Sensec förvärvade nyligen Säkerhetsakademin i Malmö och kan därmed utöver utbildning till flygplatskontrollanter även erbjuda grundutbildning och fortbildning för väktare. Sensec Academy har tillsammans med Transfer tagit fram ett rekryterings- och utbildningserbjudande för säkerhetsbranschen. Transfer står för marknadsbearbetning och rekrytering genom sitt breda nätverk medan Sensec Academy säkerställer en kvalitativ utbildning för att få fram fler anställningsbara väktare och flygplatskontrollanter.

"Vi ser en marknad där behovet av utbildningar kommer öka och vi kan erbjuda mer kundnytta till våra kunder runt om i hela landet genom detta samarbete. Vi kommer att utveckla och utöka tjänsteutbudet och får i och med förvärvet av Säkerhetsakademin ytterligare närvaro i södra Sverige. Transfer är en stark samarbetspartner som med sin rekryteringsmodell kompletterar oss och förser oss med lämpliga kandidater till dessa utbildningar " säger Michael Pettersson VD Sensec Holding AB.

"Det här är ett otroligt spännande samarbete där vi hittills fått mycket positiv respons från marknaden. Vi fortsätter att bredda vårt erbjudande till arbetsmarknaden. Genom vår moderna affärsmodell som möter efterfrågan på flexibilitet från såväl arbetstagare som uppdragsgivare skapar vi nya möjligheter för utbildning och matchning," säger Tina Gustafsson, VD Transfer Jobb.

Arlandastad 2017-10-27

Michael Pettersson
VD Sensec Holding AB

För ytterligare information kontakta Michael Pettersson, VD, Sensec Holding AB (Publ), +46705401623 eller besök bolagets hemsida; www.sensec.se

Sensec Holding AB (publ) är ett publikt aktiebolag med cirka 4 750 aktieägare. Bolaget bildades år 2006 i samband med förvärvet av de helägda dotterbolagen Sensec AB, verksamma sedan 1982 och Sensec Personlig Säkerhet AB, vars verksamhet startade 2016. Sensec är en helhetsleverantör av kompletta lösningar för utförande av säkerhetskontroll innefattandes rådgivning, planering, leverans av teknisk utrustning, service och utbildning. Sensec är experter på säkerhet i känsliga miljöer och försäljer, marknadsför, utbildar och utför teknisk service av säkerhetsprodukter såsom röntgenutrustning, metalldetektorer, narkotika- och sprängämnesdetektorer, strålningsdetektorer, elektronisk övervakning, personlarm och trygghetslarm samt kameraövervakningsutrustning.

Filer för nedladdning

Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter via E-post.