Sensec AB

Investor relations template

Pressmeddelanden

Presentation av Sensec

VD Michael Pettersson kommer till Erik Penser Banks lokaler på Apelbergsgatan 27 i Stockholm för att presentera verksamheten fredagen den 16 augusti 2019 kl 12:00. I samband med presentationen serveras lunch. Antalet platser är begränsat. Om Du vill delta ber vi Dig meddela oss detta så snart som möjligt, dock senast den 9 augusti 2019. Kontakta Madeleine Beauchamp vid intresse.

Arlandastad 2019-07-01

Michael Pettersson VD Sensec Holding AB

För ytterligare information kontakta Madeleine Beauchamp, Sensec Holding AB (Publ), +46705401301 eller besök bolagets hemsida; www.sensec.se

Sensec Holding AB (publ) är ett publikt aktiebolag med över 5 000 aktieägare. Bolaget bildades år 2006 i samband med förvärvet av det helägda dotterbolaget Sensec AB, verksamt sedan 1982. Under 2017 förvärvades Mil Sec AB och tillsammans är Sensec Group helhetsleverantör av kompletta lösningar för utförande av säkerhetskontroll innefattandes rådgivning, planering, leverans av teknisk utrustning, service och utbildning. Sensec är experter på säkerhet i känsliga miljöer och försäljer, marknadsför, utbildar och utför teknisk service av säkerhetsprodukter såsom röntgenutrustning, metalldetektorer, narkotika- och sprängämnesdetektorer, strålningsdetektorer, elektronisk övervakning, perimeterskydd i form av skydd mot beskjutning och tryckvåg, påkörningsskydd, förstärkning av fönster, dörrar och väggar.

Bolagets Certified Adviser är Erik Penser Bank Tel nr +46 8 4638300 mail: certifiedadviser@penser.se

Filer för nedladdning

Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter via E-post.