Sensec AB

Investor relations template

Pressmeddelanden

Personal på Sensec köper aktier av ordförande Mats Holmberg och VD Michael Pettersson

Totalt erbjöds Sensecs personal att köpa 640 000 aktier till kursen 0,60 kr. Antalet aktier fördelas på sex personer. I bolagets ledningsgrupp är det fyra personer som köper aktier, CFO Pernilla Jennesäter, Office Manager Madeleine Beauchamp, Business unit manager Henrik Vassback och Project manager Andreas Lindh. Sensec lånar ut 384 000 SEK för köp till personalen amorteringsfritt med en låneränta om 1,5 %. Om den anställde avslutar sin anställning på Sensec eller säljer sina aktier skall skulden regleras omedelbart. Sensec möjliggör detta aktieköp för personalen med förhoppningen om ytterligare ökat engagemang för bolagets utveckling.

Mats Holmberg och Michael Pettersson kommer att sälja lika stor del aktier procentuellt från sina innehav. Kursen kommer att sättas utifrån en snittkurs från vecka 10 och transaktionsdag blir tisdagen den 10 mars. Transaktionen sker utanför börsen för att kunna erbjuda samma kurs till samtliga anställda. Ambitionen är att Mats Holmberg och Michael Pettersson skall återköpa sina aktier inom kort.

Arlandastad 2020-03-10

Michael Pettersson
VD Sensec Holding AB

För ytterligare information kontakta Madeleine Beauchamp, Sensec Holding AB (Publ), +46705401301 eller besök bolagets hemsida; www.sensec.se

Sensec Holding AB (publ) är ett publikt aktiebolag noterat på Nasdaq First North Growth Market med över 5 000 aktieägare. Bolaget bildades år 2006 i samband med förvärvet av det helägda dotterbolaget Sensec AB, verksamt sedan 1982. Under 2017 förvärvades Mil Sec AB och tillsammans är Sensec Group helhetsleverantör av kompletta lösningar för utförande av säkerhetskontroll innefattandes rådgivning, planering, leverans av teknisk utrustning, service och utbildning. Sensec är experter på säkerhet i känsliga miljöer och försäljer, marknadsför, utbildar och utför teknisk service av säkerhetsprodukter såsom röntgenutrustning, metalldetektorer, narkotika- och sprängämnesdetektorer, strålningsdetektorer, elektronisk övervakning, perimeterskydd i form av skydd mot beskjutning och tryckvåg, påkörningsskydd, förstärkning av fönster, dörrar och väggar.

Bolagets Certified Adviser är Erik Penser bank
Tel nr +46 8 4638300 mail:
certifiedadviser@penser.se

Filer för nedladdning

Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter via E-post.