Sensec AB

Investor relations template

Pressmeddelanden

Mil Sec Sverige levererar avancerad säkerhetsutrustning till Sveriges Nationalarena i Solna som förstärker sitt yttre skydd för arenan och dess besökare

Mil Sec Sverige AB har fått en beställning av Arenabolaget i Solna på förstärkta påkörningsskydd (pollare, wedge barriers, grindar och betongelement) för att skapa ett bättre yttre skydd för arenan och dess besökare. Avtalet består av 2 delar och det är del 1 som nu är aktuell.

Den totala affären uppgår till 6,7 MSEK varav del 1 uppgår till 4 MSEK. Del 1 ska levereras med start omgående och del 2 under hösten 2019. I avtalet finns även en option på ytterligare produkter och tjänster bl.a. ett serviceavtal som garanterar produkternas driftsäkerhet. Mil Sec Sverige har vunnit affären med GPP Perimeter Protection AB som underleverantör. Efter installationen kommer området runt Friends Arena vara den mest säkerhetsutrustade arenan i Norden och det är samtidigt den första arenan i Norden som Mil Sec utrustar med det senaste inom arenaskydd. "Vi är väldigt glada och stolta över att få leverera kompletterande skalskydd till arenan" - säger Dick Carlsson, Affärsområdeschef Mil Sec Sverige AB, en del av Sensec Gruppen.

Arlandastad 2019-02-01

Michael Pettersson
VD Sensec Holding AB

För ytterligare information kontakta Madeleine Beauchamp, Sensec Holding AB (Publ), +46705401301 eller besök bolagets hemsida; www.sensec.se 

Denna information är sådan information som Sensec Holding AB (Publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 1 februari 2019 kl. 16.00 CET.

Sensec Holding AB (publ) är ett publikt aktiebolag med cirka 5 000 aktieägare. Bolaget bildades år 2006 i samband med förvärvet av de helägda dotterbolagen Sensec AB, verksamma sedan 1982 och Sensec Personlig Säkerhet AB, vars verksamhet startade 2016. Sensec är en helhetsleverantör av kompletta lösningar för utförande av säkerhetskontroll innefattandes rådgivning, planering, leverans av teknisk utrustning, service och utbildning. Sensec är experter på säkerhet i känsliga miljöer och försäljer, marknadsför, utbildar och utför teknisk service av säkerhetsprodukter såsom röntgenutrustning, metalldetektorer, narkotika- och sprängämnesdetektorer, strålningsdetektorer, elektronisk övervakning, personlarm och trygghetslarm samt kameraövervakningsutrustning.

Filer för nedladdning

Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter via E-post.