Sensec AB

Investor relations template

Pressmeddelanden

Mil Sec Sverige AB fortsätter att leverera, trots Covid-19

Mil Sec Sverige AB påverkas till synes inte alls av situationen i världen som uppkommit med anledning av Covid-19, utan fortsätter leverera enligt plan. En ny order till ett värde av 1,3 MSEK mottogs i veckan. Leveransen, som denna gång går till en glasmästare, börjar omgående och beräknas slutföras under hösten 2020.

"Affärerna fortsätter och nya order kommer in enligt plan, det känns roligt att få fortsätta göra affärer med gamla och nya kunder i tider som dessa" säger Magnus Ahde, affärsområdeschef för Mil Sec Sverige AB.

Sensec Holding AB (publ) är ett publikt aktiebolag med cirka 5 000 aktieägare. Bolaget bildades år 2006 i samband med förvärvet av de helägda dotterbolagen Sensec AB, verksamma sedan 1982 och Sensec Personlig Säkerhet AB, vars verksamhet startade 2016. Sensec är en helhetsleverantör av kompletta lösningar för utförande av säkerhetskontroll innefattandes rådgivning, planering, leverans av teknisk utrustning, service och utbildning. Sensec är experter på säkerhet i känsliga miljöer och försäljer, marknadsför, utbildar och utför teknisk service av säkerhetsprodukter såsom röntgenutrustning, metalldetektorer, narkotika- och sprängämnesdetektorer, strålningsdetektorer, elektronisk övervakning, personlarm och trygghetslarm samt kameraövervakningsutrustning.

Bolagets Certified Adviser är Erik Penser bank
Tel nr +46 8 4638300 mail:
certifiedadviser@penser.se

För ytterligare information kontakta Pernilla Jennesäter, CFO Sensec Holding AB (Publ), +46722090344 eller besök bolagets hemsida; www.sensec.se

Filer för nedladdning

Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter via E-post.