Sensec AB

Investor relations template

Pressmeddelanden

Mathias Svedlund blir ny VD för Sensec Holding AB

Michael Pettersson lämnar efter många framgångsrika år sitt uppdrag som VD för Sensec Holding AB. Beslutet har fattats i dialog med styrelsen och anställningen upphör den 31 oktober 2021. Michael kommer inte heller att sitt kvar i styrelsen för bolaget.

"Jag tackar Michael för många år av hårt arbete och ett gediget engagemang. Han har byggt upp Sensec och skapat en stark grund som nu är redo för vidare expansion" säger Mats Holmberg, styrelseordförande och största ägare av Sensec Holding AB.

Mathias Svedlund, nytillträdd Country Manager Sverige tar över rollen som VD för Sensec Holding AB. Mathias har som tidigare anställd på Sensec erfarenhet från olika roller inom bolaget så som serviceingenjör, försäljningschef, eftermarknadschef och vice VD. Han har omfattande kunskap och erfarenhet inom tekniska säkerhetslösningar och ett brett kontaktnät hos leverantörer och kunder. Närmast kommer Mathias från ett Norrbottenbaserat teknikkonsultbolag där han etablerade Stockholmsverksamheten på en hårt konkurrensutsatt marknad.

"Mitt hjärta har alltid klappat lite extra för Sensec och när jag fick detta erbjudande var valet enkelt. Jag har varit iväg några år på andra utmaningar och kommer nu tillbaka med fräscha ögon och öppet sinne samt nya erfarenheter, tankar och idéer för att ytterligare utveckla verksamheten. Jag är extremt taggad att åta mig detta uppdrag!" Säger Mathias Svedlund.

"Jag har länge ansett Mathias var den perfekta personen för den här tjänsten när jag slutar. Han har precis rätt profil för arbetet, stor kunskap inom tekniken men framför allt bred erfarenhet från marknaden med alla dess utmaningar. Inte bara ur ett behovsperspektiv utan även förståelsen för vilka krafter som styr både vid upphandlingar som vid löpande avrop. Mathias är dessutom etablerad hos våra leverantörer, kunder och samarbetspartners, vilket är mycket viktigt!" säger Michael Pettersson

Bolagets Certified Adviser är Amudova AB
Tel nr +46 8 54601758 mail:
ca@amudova.se

Denna information är sådan information som Sensec Holding AB (Publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 18 oktober 2021, kl. 08.00 CEST.

För ytterligare information kontakta Pernilla Jennesäter, Sensec Holding AB (Publ), +46722090344 eller besök bolagets hemsida; www.sensec.se

Sensec Holding AB (publ) är ett publikt aktiebolag med över 5 000 aktieägare. Bolaget bildades år 2006 i samband med förvärvet av det helägda dotterbolaget Sensec AB, verksamt sedan 1982. Under 2017 förvärvades Mil Sec AB och 2021 förvärvades Bertel O Steen Airport Solutions AS. Tillsammans är Sensec Group helhetsleverantörer av kompletta lösningar för utförande av säkerhetskontroll innefattandes rådgivning, planering, leverans av teknisk utrustning, service och utbildning. Sensec är experter på säkerhet i känsliga miljöer och försäljer, marknadsför, utbildar och utför teknisk service av säkerhetsprodukter såsom röntgenutrustning, metalldetektorer, narkotika- och sprängämnesdetektorer, strålningsdetektorer, elektronisk övervakning, perimeterskydd i form av skydd mot beskjutning och tryckvåg, påkörningsskydd, förstärkning av fönster, dörrar och väggar.

Filer för nedladdning

Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter via E-post.