Sensec Holding AB

Investor relations template

Pressmeddelanden

Månadsbrev till alla aktieägare och övriga intressenter maj 2018

Sensec fortsätter leverera. Hela Q1 gick bra och nya intressanta affärerna har fortsatt även under april och maj. Orderstocken ser bra ut för juni.

Vi märker av att efterfrågan på våra varor och tjänster ökar. Sensec som varunamn har förstärkts och vi får fler nya kunder. Precis som vi vill ha det.

Vi meddelade kort i början på veckan om affären vi har med norska försvaret gällande minsökare. Detta är en mycket intressant och spännande utveckling för Sensecs då vi haft som mål att etablera oss utanför landets gränser. Nu är vi igång i Norge.

Svenska försvaret har under flera år köpt våra minsökare och här är vår huvudfokus att bredda portföljen med nya innovativa produkter av intresse för Försvarsmakten.

Prognos 2018

Jag hänvisar till nästa kvartalsrapport som släpps den 16 augusti och som samtidigt blir vår halvårsrapport.

Förvärv och samarbetsavtal

Vi jobbar ständigt med att hitta intressanta företag som skall passa in i vår struktur. I dagsläget inga nyheter om förvärv. Återkommer dock i ämnet. Men vi har en annan mycket intressant nyhet eftersom vi precis har signerat ett samarbetsavtal med Cibeka AB. Cibeka AB med Calle Boman i spetsen skall tillsammans med vår Academy erbjuda utbildningsinsatser till Skyddsvakt, Väktare, Ordningsvakt mm. Det råder en mycket stor efterfrågan på dessa typer av tjänster.

Detta blir ett mycket bra komplement till våran idag redan existerande utbildningsavdelning som i huvudsak varit inriktad på operatörsutbildningar för flygplatser och för våra övriga segments personal.

Transfer ingår numera i ett samarbete med Sensec. Transfer erbjuder rekryteringstjänster inom säkerhet och vi ser det som en mycket viktig kugge att hitta nya förmågor för vår utbildningsorganisation.

Nyheter på marknaden

Sensec har accepterat ett större åtagande i det EU finansierade projektet SPARA2020. Detta kommer innebära att vi kan utföra skarpare tester kring det så viktiga "remote screening". Vi vill helt enkelt undersöka möjligheter att sköta små flygplatsers bildtolkning från en specifik plats. Detta kan framförallt underlätta vid exempelvis "peak" då största belastningen uppstår i en säkerhetskontroll. Vår förhoppning med testerna är att utvinna erfarenheter vom vilka samordningsvinster detta ger flygplatserna och på så sätt sänker kostnaderna. Projektet är nytt och jag ber om att få återkomma i ämnet när vi vet mer om utgången och utvecklingen. Men spännande är det.

Se intervjun med mig Michael Pettersson i "C Talk" där jag berättar mer om bolaget och satsningen på internationell expansion. http://corneliagustafzon.com/sakerhetsforetaget-sensec-expanderar-internationellt

Avslutningsvis vill jag passa på att önska alla tidigare aktieägare och självklart alla nytillkomna ett härlig juni så hörs vi igen om en månad.

Med vänliga hälsningar
Michael Pettersson, VD Sensec

Sensec Holding AB (publ) är ett publikt aktiebolag med cirka 4 750 aktieägare. Bolaget bildades år 2006 i samband med förvärvet av de helägda dotterbolagen Sensec AB, verksamma sedan 1982 och Sensec Personlig Säkerhet AB, vars verksamhet startade 2016. Sensec är en helhetsleverantör av kompletta lösningar för utförande av säkerhetskontroll innefattandes rådgivning, planering, leverans av teknisk utrustning, service och utbildning. Sensec är experter på säkerhet i känsliga miljöer och försäljer, marknadsför, utbildar och utför teknisk service av säkerhetsprodukter såsom röntgenutrustning, metalldetektorer, narkotika- och sprängämnesdetektorer, strålningsdetektorer, elektronisk övervakning, personlarm och trygghetslarm samt kameraövervakningsutrustning.

För ytterligare information kontakta vår hemsida www.sensec.se

Filer för nedladdning

Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter via E-post.