Sensec Holding AB

Investor relations template

Pressmeddelanden

Månadsbrev till alla aktieägare och övriga intressenter juni 2018

Nu har vi stängt juni. En mycket bra månad med flera intressanta inslag.

Norska försvaret köpte minsökare av oss och denna månad har vi levererat utrustningen och utbildat användare i Norge. Detta öppnar upp möjligheten för nya affärer som vi ser fram emot.

Då vi nu vunnit upphandlingen med Kriminalvården för granskningsutrustning vid inpasseringar har vi nu tillsammans med kunden inventerat behovet och leveranser kommer ske under andra halvan av 2018.

Ett flertal flygplatser har gett oss fortsatt förtroende att leverera säkerhetsteknik i deras säkerhetskontroller. Leveranser sker under Q3 och Q4.

Vi har börjat planering för att vidga servicearbeten utanför Sveriges gränser. Efter vi fått förtroende att leverera underhållservice till finska smältverk rullar vi igång den organisationen omgående.

Så med andra ord orderstocken fylls på med många intressanta affärer.

Sensec Personlig Säkerhet AB såldes under juni månad. Vi har under en längre tid haft ett mycket bra samarbete med Medirätt och när ett bud kom på bolaget, tog styrelsen beslut att sälja. Medirätt kommer passa väldigt bra in med Personlig Säkerhet eftersom det går i linje med hur bolaget jobbar med abonnemangsförsäljning och Personlig Säkerhet bli ett bra komplement med sin etablerade säljkår och sitt duktiga management. Vi i vår tur fyller samtidigt på vår kassa och det ger oss ett spännande utrymme för framtida förvärv.

Prognos 2018

Jag hänvisar ånyo till nästa kvartalsrapport som släpps den 16 augusti och som samtidigt blir vår halvårsrapport.

Förvärv och samarbetsavtal

Vi har fortsatt strukturerat upp avdelningen för utbildning för att stå rustade inför Q3 och Q4 och de utbildningar som ligger i pipe line. Som vi tidigare beskrivit hjälper Transfer oss med att fylla på lämpliga personer för våra utbildningar.

Vi har dessutom säkerställt med våra leverantörer om förnyelse av avtal som skall återspegla den strategi vi lagt.

Nyheter på marknaden

Smiths Detection har sedan en tid tillbaka utvecklat en mycket kraftfull och komplett maskin för genomlysning av handbagage. Med den teknologi som lanseras i den här nya röntgenmaskinen behöver passagerarna inte ta ur specifika gods som vätska och PC på samma sätt som tidigare. Med hjälp av 3D monitorering kan operatören lätt urskilja farliga föremål och samtidigt klarar det höga kravet på genomströmning av passagerare som krävs i dagens säkerhetskontroller. Sensec kommer börja lansera produkten omgående.

Avslutningsvis vill jag passa på att önska alla tidigare aktieägare och självklart alla nytillkomna aktieägare en härlig sommar så hörs vi snart igen.

Med vänliga hälsningar
Michael Pettersson, VD Sensec

Sensec Holding AB (publ) är ett publikt aktiebolag med cirka 5 000 aktieägare. Bolaget bildades år 2006 i samband med förvärvet av de helägda dotterbolagen Sensec AB, verksamma sedan 1982 och Sensec Personlig Säkerhet AB, vars verksamhet startade 2016. Sensec är en helhetsleverantör av kompletta lösningar för utförande av säkerhetskontroll innefattandes rådgivning, planering, leverans av teknisk utrustning, service och utbildning. Sensec är experter på säkerhet i känsliga miljöer och försäljer, marknadsför, utbildar och utför teknisk service av säkerhetsprodukter såsom röntgenutrustning, metalldetektorer, narkotika- och sprängämnesdetektorer, strålningsdetektorer, elektronisk övervakning, personlarm och trygghetslarm samt kameraövervakningsutrustning.

För ytterligare information kontakta vår hemsida www.sensec.se

Filer för nedladdning

Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter via E-post.