Sensec Holding AB

Investor relations template

Pressmeddelanden

Månadsbrev till alla aktieägare och övriga intressenter april 2018

Som vi tidigare meddelat har Sensec fått fortsatt förtroende att leverera säkerhetsteknik till kriminalvården. Avtalet sträcker sig minst två år framåt med möjligheter till förlängning. Detta var mycket viktigt för Sensec. Vi har haft Kriminalvården som vår kund ända sedan starten. I början levererade vi röntgenmaskiner till tvätteriet sen några få metalldetektorer och nu har vi en helhetslösning för hela kriminalvården. Förutom röntgen och metalldetektorer har vi spår utrustning för att hitta narkotika och andra intressanta produkter och tjänster som gör arbetet inom denna viktiga sektor lite lättare. Till detta levererar vi underhållservice och utbildning.

Vi har även börjat etablerat våra tjänster hos några av våra nordiska grannar. Både Finland och Norge tillhör numera Sensecs kundstock. I Finland har vi äntligen etablerat ett viktigt leverantörsavtal som ger oss rätten att leverera våra tjänster inom radiologisk spårning hos samtliga nordiska länder inklusive baltiska länderna. Vår leverantör RadComm och Sensec har jobbat ihop under många år och vi är sedan tidigare etablerade i Sverige. Nu fortsätter resan till våra nordiska grannar. RadComm tillverkar radiologiska detektorer för bland annat recycling industrin.

Vi genomförde den stora internationella mässan för flygindustrin under april månad, den s.k. Personal Terminal Expo (PTE) där vi tillsammans med våra viktiga leverantörer från Tyskland och Italien var närvarande.

Prognos 2018

Sensec fortsätter vinna affärer 2018. Vi märker att fler upphandlingar har kommit ut mot tidigare år och detta är mycket viktigt för vår verksamhet då närmare 75% av våra kunder är statliga eller kommunala. Vi släpper Q1 rapporten 17 maj där vi redovisar i siffror hur första kvartalet har gått.

Förvärv

Efter vårt förvärv av Milsec (augusti 2017) fortsätter vår satsning att hitta intressanta nya förvärv som passar vår kostym. Vi ser gärna nya förvärv inom det viktiga eftermarknadssegmentet där vår målsättning är att vi skall etablera oss regionalt i Sverige, med kontor i syd, väst och norr. Idag har vi vårt huvudkontor i Arlandastad, norr om Stockholm och ett citykontor i Solna.

Nyheter på marknaden

Med vår täta relation med både kunder och tillverkningsindustrin känner vi av trenderna bra. Jag personligen åker på många mässor. Jag nämnde PTE tidigare och den senaste mässan var den viktiga CEP mässan i Zagreb. En specialmässa för elektronisk övervakning inom Kriminalvården. En nyhet som kommer att testas i Sverige är den s.k. "remote screening". Remote screening ger möjlighet att operera flera säkerhetskontroller från en specifik plats. Detta görs redan för flygledartornen i Sverige. En annan trend är kameror för ansiktsigenkänning, både i syfte för säkerheten men även som en ren servicetjänst.

Vi kommer att pröva en helt ny metalldetektor där stora folksamlingar kan passera med syfte att bibehålla stor inströmning av människor och samtidigt upprätta en bra säkerhetsnivå. Miljöer som är tilltänkta för detta är politiska event, idrottsarenor och nöjesparker.

Passar på att hälsa alla nya aktieägare välkomna och hoppas vi får anledning att både ses och höras längre fram

Med vänliga hälsningar Michael Pettersson, VD Sensec

För ytterligare information kontakta vår hemsida www.sensec.se

Sensec Holding AB (publ) är ett publikt aktiebolag med cirka 4 750 aktieägare. Bolaget bildades år 2006 i samband med förvärvet av de helägda dotterbolagen Sensec AB, verksamma sedan 1982 och Sensec Personlig Säkerhet AB, vars verksamhet startade 2016. Sensec är en helhetsleverantör av kompletta lösningar för utförande av säkerhetskontroll innefattandes rådgivning, planering, leverans av teknisk utrustning, service och utbildning. Sensec är experter på säkerhet i känsliga miljöer och försäljer, marknadsför, utbildar och utför teknisk service av säkerhetsprodukter såsom röntgenutrustning, metalldetektorer, narkotika- och sprängämnesdetektorer, strålningsdetektorer, elektronisk övervakning, personlarm och trygghetslarm samt kameraövervakningsutrustning.

Filer för nedladdning

Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter via E-post.