Sensec AB

Investor relations template

Pressmeddelanden

Månadsbrev till aktieägare och intressenter november 2018

Sensec är inne i en intensiv period just nu. Många upphandlingar och många leveranser som skall installeras hos våra kunder. Men detta är inget nytt för oss, vi har ett bra team för detta och har lyckats alla år. Alla våra stora affärer går till upphandlingar, oftast sk LOU (lagen om offentlig upphandling).
Installerat utrustningar till våra viktiga kunder har vi gjort sedan 1982.

Budgetarbetet för 2019 har påbörjats. Vi ser redan nu att 2019 blir ett mycket fint år för Sensec , våra kunder efterfrågar vår teknik och vår service funktion, tillsammans med de regulatoriska kraven,  inom flygsektorn kommer det att medföra för flygplatserna att de måste investera i  ny teknik. Jag har tidigare nämnt om nya Standard 3 krav för incheckat bagage. Kortfattat innebär det att Standard 3 ersätter tidigare Standard 2 och det innebär att kontrollen och hanteringen för flygplatspersonal underlättas och blir säkrare. Stora investeringar och stor påverkan på bagagehanteringssyemet, men viktigt inslag för säkerheten.
Alla flygplatser kommer ej omedelbart att underkasta sig denna teknik utan det riktar sig till Sveriges större flygplatser. Sensec är såklart med på denna typ av upphandlingar. Vi har en väldigt anpassad organisation och bra leverantörer för just detta.

Men vi arbetar mycket bredare än så. Vi har stor efterfrågan på Milsecs affärsområden kring påkörningsskydd, skyddsdörrar och skyddsfilm på fönster. Här letar Sensec fler återförsäljare. Vi kommer återkomma längre fram med det arbetet. Men gå gärna in på vår nya hemsida och läs mer om detta.

Vi kommer ha en ny aktieägarträff i slutet av året. Den 14 december klockan 10.00-12.00. Glöm inte anmäla er till vår Office Manager Madeleine Beauchamp (madeleine.beauchamp@sensec.se). Vi håller träffarna i våra nybyggda lokaler på Charles Gata 2A, Arlandastad, Stockholm.
(Max 20 personer)

Prognos 2018
Q4 rapport lämnas 19 februari 2019.

Med vänliga hälsningar
Michael Pettersson, VD Sensec

Sensec Holding AB (publ) är ett publikt aktiebolag med cirka 5 000 aktieägare. Bolaget bildades år 2006 i samband med förvärvet av de helägda dotterbolagen Sensec AB, verksamma sedan 1982. Sensec är en helhetsleverantör av kompletta lösningar för utförande av säkerhetskontroll innefattandes rådgivning, planering, leverans av teknisk utrustning, service och utbildning. Sensec är experter på säkerhet i känsliga miljöer och försäljer, marknadsför, utbildar och utför teknisk service av säkerhetsprodukter såsom röntgenutrustning, metalldetektorer, narkotika- och sprängämnesdetektorer, strålningsdetektorer, elektronisk övervakning, personlarm och trygghetslarm samt kameraövervakningsutrustning.

Sedan augusti 2017 äger Sensec Holding AB Milsec AB som tillhandahåller säkerhetslösningar främst gällande skalskydd som fönsterfilm, säkerhetsdörrar och påkörningsskydd.

 För ytterligare information kontakta vår hemsida www.sensec.se

Filer för nedladdning

Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter via E-post.