Sensec AB

Investor relations template

Pressmeddelanden

Månadsbrev till aktieägare och intressenter februari 2019

Sensec förbereder ett listbyte till Nasdaq First North och har i samband med detta tecknat ett avtal med Erik Penser Bank som Certified Adviser. Listbytet planeras till våren 2019 och vi återkommer med exakt datum. Vi bedömer att ett listbyte kommer bidra till ökad exponering och fortsatt expansion för bolaget. 

Sensec har också inlett ett samarbete med Erik Penser Bank som innefattar oberoende analysrapporter från ett investerarperspektiv. Syftet med tjänsten Penser Access är att ytterligare sprida kunskap om Sensecs verksamhet bland investerare och andra intressenter på kapitalmarknaden.

Vi har beslutat att inte offentliggöra ytterligare månadsbrev och hänvisar till pressmeddelanden och kvartalsrapporter för information om bolagets verksamhet och utveckling.

Finns intresse bjuder vi mer än gärna in till nya aktieägarträffar. Glöm inte anmäla ert intresse till vår Office Manager Madeleine Beauchamp
(madeleine.beauchamp@sensec.se)
Vi håller träffarna i våra nybyggda lokaler på Charles Gata 2A, Arlandastad, Stockholm.  
(Max 20 personer). Nästa planerade träff sker redan i mars. Datum är satt till 15 mars, kl 10.00-12.00. 

Med vänliga hälsningar 
Michael Pettersson, VD Sensec 

Sensec Holding AB (publ) är ett publikt aktiebolag med cirka 5 000 aktieägare. Bolaget bildades år 2006 i samband med förvärvet av de helägda dotterbolagen Sensec AB, verksamma sedan 1982. Sensec är en helhetsleverantör av kompletta lösningar för utförande av säkerhetskontroll innefattandes rådgivning, planering, leverans av teknisk utrustning, service och utbildning. Sensec är experter på säkerhet i känsliga miljöer och försäljer, marknadsför, utbildar och utför teknisk service av säkerhetsprodukter såsom röntgenutrustning, metalldetektorer, narkotika- och sprängämnesdetektorer, strålningsdetektorer, elektronisk övervakning, personlarm och trygghetslarm samt kameraövervakningsutrustning.
Sedan augusti 2017 äger Sensec Holding AB Milsec AB som tillhandahåller säkerhetslösningar främst gällande skalskydd som fönsterfilm, säkerhetsdörrar och påkörningsskydd.

För ytterligare information kontakta vår hemsida www.sensec.se

Filer för nedladdning

Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter via E-post.