Sensec AB

Investor relations template

Pressmeddelanden

Kriminalvården testar ny metalldetektor

Kriminalvården i Sverige som Sensec AB har RAM-avtal med sedan många år, väljer att utvärdera en ny produkt som en av våra leverantörer tagit fram och som kan komma passa Kriminalvårdens verksamhet bra. Den nya metalldetektorn har en s.k. multi funktion och klarar av det traditionella arbetet att leta metallföremål men klarar även av att leta mobiltelefoner. Påslagna eller avslagna.

Vi har länge inom Kriminalvården haft behovet att säkerställa att vissa områden och avdelningar inte skall få in mobiltelefoner och nu vill vi testa denna nya metalldetektor för att säkerställer om funktionen infriar våra förväntningar, säger Christoffer Sunesson, sektionschef fysisk och teknisk säkerhet Kriminalvården.

Vi hoppas att produkten kommer visa att Sensec har förmågan ta fram nyheter som är helt anpassade för våra viktiga slutanvändare, säger Tommy Arvidsson, affärsområdesansvarig för Kriminalvården. Jag har jobbat med Kriminalvården i över tio år och det är just detta som är så viktigt att förstå kundens behov. Kriminalvården har idag över 275 metalldetektorer och jag ser såklart en stor potential i testet som kan mynna ut i en affär längre fram. Metalldetektorn finns redan hos Kriminalvården men detta är en utveckling och uppgradering av befintlig produkt, säger Tommy.

Arlandastad 2018-11-19

Michael Pettersson
VD Sensec Holding AB

Sensec Holding AB (publ) är ett publikt aktiebolag med över 5 000 aktieägare. Bolaget bildades år 2006 i samband med förvärvet av det helägda dotterbolaget Sensec AB, verksamt sedan 1982. Under 2017 förvärvades Mil Sec AB och tillsammans är Sensec Group helhetsleverantör av kompletta lösningar för utförande av säkerhetskontroll innefattandes rådgivning, planering, leverans av teknisk utrustning, service och utbildning. Sensec är experter på säkerhet i känsliga miljöer och försäljer, marknadsför, utbildar och utför teknisk service av säkerhetsprodukter såsom röntgenutrustning, metalldetektorer, narkotika- och sprängämnesdetektorer, strålningsdetektorer, elektronisk övervakning, perimeterskydd i form av skydd mot beskjutning och tryckvåg, påkörningsskydd, förstärkning av fönster, dörrar och väggar.

Denna information är sådan information som Sensec Holding AB (Publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 19 november 2018 kl. 14.30 CET.

För ytterligare information kontakta Madeleine Beauchamp, Sensec Holding AB (Publ), +46705401301 eller besök bolagets hemsida; www.sensec.se

Filer för nedladdning

Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter via E-post.