Sensec AB

Investor relations template

Pressmeddelanden

Kriminalvården beställer detekteringsutrustning av Sensec för 4 MSEK

Kriminalvården i Sverige har påbörjat beställningarna av metalldetektorer och röntgenutrustning enligt tidigare fastställd åtgärdsplan och gällande RAM avtal med Sensec AB.

Den befintliga detekteringsutrustningen har uppnått full verksamhetstid och metalldetektorer och röntgenutrustning byts ut med likvärdig utrustning. Kriminalvården väljer dessutom att avropa den helt nya versionen av detektion med s.k. multi funktion som klarar av att hitta mobiltelefoner, både på- och avslagna.

Vi har länge inom Kriminalvården haft behovet att säkerställa att vissa områden och avdelningar inte skall få in mobiltelefoner och nu vill vi investera i denna nya metalldetektor då funktionen infriat våra förväntningar, efter tidigare testverksamhet med gott resultat, säger Christoffer Sunesson, sektionschef fysisk och teknisk säkerhet Kriminalvården.

Arlandastad 2019-03-20

Michael Pettersson
VD Sensec Holding AB

För ytterligare information kontakta Madeleine Beauchamp, Sensec Holding AB (Publ), +46705401301 eller besök bolagets hemsida; www.sensec.se

Sensec Holding AB (publ) är ett publikt aktiebolag med över 5 000 aktieägare. Bolaget bildades år 2006 i samband med förvärvet av det helägda dotterbolaget Sensec AB, verksamt sedan 1982. Under 2017 förvärvades Mil Sec AB och tillsammans är Sensec Group helhetsleverantör av kompletta lösningar för utförande av säkerhetskontroll innefattandes rådgivning, planering, leverans av teknisk utrustning, service och utbildning. Sensec är experter på säkerhet i känsliga miljöer och försäljer, marknadsför, utbildar och utför teknisk service av säkerhetsprodukter såsom röntgenutrustning, metalldetektorer, narkotika- och sprängämnesdetektorer, strålningsdetektorer, elektronisk övervakning, perimeterskydd i form av skydd mot beskjutning och tryckvåg, påkörningsskydd, förstärkning av fönster, dörrar och väggar.

Denna information är sådan information som Sensec Holding AB (Publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 20 mars 2019 kl. 16.00 CET.

Filer för nedladdning

Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter via E-post.