Sensec AB

Investor relations template

Pressmeddelanden

Drontin intervjuar Michael Pettersson, VD och Pernilla Jennesäter, CFO i Sensec Holding AB (publ) om den nyligen utgivna delårsrapporten

VD Michael Pettersson och CFO Pernilla Jennesäter beskriver vikten av finansiell kontroll, en väl utvecklad organisation och en växande produktportfölj för att säkerställa förutsättningarna för kommande expansion. Vidare berörs även status i de pågående förvärvsdialogerna.

Se hela intervjun här:

Arlandastad 2020-11-17

Sensec Holding AB (publ) är ett publikt aktiebolag noterat på Nasdaq First North Growth Market med över 5 000 aktieägare. Bolaget bildades år 2006 i samband med förvärvet av det helägda dotterbolaget Sensec AB, verksamt sedan 1982. Under 2017 förvärvades Mil Sec AB och tillsammans är Sensec Group helhetsleverantör av kompletta lösningar för utförande av säkerhetskontroll innefattandes rådgivning, planering, leverans av teknisk utrustning, service och utbildning. Sensec är experter på säkerhet i känsliga miljöer och försäljer, marknadsför, utbildar och utför teknisk service av säkerhetsprodukter såsom röntgenutrustning, metalldetektorer, narkotika- och sprängämnesdetektorer, strålningsdetektorer, elektronisk övervakning, perimeterskydd i form av skydd mot beskjutning och tryckvåg, påkörningsskydd, förstärkning av fönster, dörrar och väggar.

Bolagets Certified Adviser är Erik Penser bank
Tel nr +46 8 4638300 mail:
certifiedadviser@penser.se

För ytterligare information kontakta Pernilla Jennesäter, Sensec Holding AB (Publ), +46722090344 eller besök bolagets hemsida; www.sensec.se

Filer för nedladdning

Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter via E-post.