Sensec AB

Investor relations template

Pressmeddelanden

Corfind intervjuar Pernilla Jennesäter, CFO i Sensec om status kring förvärvsprocesserna

Pernilla Jennesäter, som ingår i Sensec Holdings förvärvsgrupp beskriver bland annat i intervjun:

  • Hur förvärvsprocessen ser ut.
  • De tre affärsområdena de söker förvärv inom, Checkpoints, Defence och Peremiter protection.
  • Varför tiden är rätt för förvärv just nu.
  • Nuläget.

Se videointervjun här

Arlandastad 2020-07-06

Pernilla Jennesäter
CFO Sensec Holding AB

För ytterligare information kontakta Pernilla Jennesäter, CFO Sensec Holding AB (Publ), +46722090344 eller besök bolagets hemsida; www.sensec.se

Sensec Holding AB (publ) är ett publikt aktiebolag noterat på Nasdaq First North Growth Market med över 5 000 aktieägare. Bolaget bildades år 2006 i samband med förvärvet av det helägda dotterbolaget Sensec AB, verksamt sedan 1982. Under 2017 förvärvades Mil Sec AB och tillsammans är Sensec Group helhetsleverantör av kompletta lösningar för utförande av säkerhetskontroll innefattandes rådgivning, planering, leverans av teknisk utrustning, service och utbildning. Sensec är experter på säkerhet i känsliga miljöer och försäljer, marknadsför, utbildar och utför teknisk service av säkerhetsprodukter såsom röntgenutrustning, metalldetektorer, narkotika- och sprängämnesdetektorer, strålningsdetektorer, elektronisk övervakning, perimeterskydd i form av skydd mot beskjutning och tryckvåg, påkörningsskydd, förstärkning av fönster, dörrar och väggar.

Bolagets Certified Adviser är Erik Penser bank
Tel nr +46 8 4638300 mail:
certifiedadviser@penser.se

Filer för nedladdning

Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter via E-post.