Sensec AB

Investor relations template

Pressmeddelanden

Bertel O Steen Airport Solutions AS har tecknat avtal för leverans av kontrollsystem till ny bagageanläggning på Billunds flygplats

Sensecs helägda dotterbolag Bertel O Steen Airport Solutions AS (BOSAS) har tecknat avtal med Billunds flygplats för uppdatering av bagagehanteringssystem.

BOSAS har fått förtroendet att bygga om och renovera bagagehanteringssystemet (kallat XBHS) från sorteringskarusellen genom EDS-enheter och tillbaka till karusellen vid Billunds flygplats. Även ett nytt SCADA-system för XBHS ingår.

Alla mekaniska komponenter som transportörer, avledare och vertikala sorteringsenheter kommer från vår underleverantör Tratec AS.

Kontraktsvärdet är 14,5 MSEK och leverans kommer att ske under Q3 2021

"Detta kontrakt innebär en ny era för Sensec Solutions AS som öppnar en ny marknad inom Bagage Handling Solutions (BHS) på den nordiska marknaden, en marknad som förväntas få en betydande tillväxt de kommande åren". säger Frank Mikkelsen, ansvarig KAM, Bertel O Steen Airport Solutions AS.

Denna information är sådan information som Sensec Holding AB (Publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 29 mars 2021, kl. 16.10 CEST.

För ytterligare information kontakta Pernilla Jennesäter, Sensec Holding AB (Publ), +46722090344 eller besök bolagets hemsida; www.sensec.se

Sensec Holding AB (publ) är ett publikt aktiebolag med över 5 000 aktieägare. Bolaget bildades år 2006 i samband med förvärvet av det helägda dotterbolaget Sensec AB, verksamt sedan 1982. Under 2017 förvärvades Mil Sec AB och 2021 förvärvades Bertel O Steen Airport Solutions AS. Tillsammans är Sensec Group helhetsleverantörer av kompletta lösningar för utförande av säkerhetskontroll innefattandes rådgivning, planering, leverans av teknisk utrustning, service och utbildning. Sensec är experter på säkerhet i känsliga miljöer och försäljer, marknadsför, utbildar och utför teknisk service av säkerhetsprodukter såsom röntgenutrustning, metalldetektorer, narkotika- och sprängämnesdetektorer, strålningsdetektorer, elektronisk övervakning, perimeterskydd i form av skydd mot beskjutning och tryckvåg, påkörningsskydd, förstärkning av fönster, dörrar och väggar.

Bolagets Certified Adviser är Erik Penser bank
Tel nr +46 8 4638300 mail:
certifiedadviser@penser.se

Filer för nedladdning

Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter via E-post.