Sensec AB

Investor relations template

Pressmeddelanden

Bertel O Steen Airport Solutions AS har tecknat avtal för leverans av kontrollsystem till ny bagageanläggning på Tromsø Lufthavn

Sensecs helägda dotterbolag Bertel O Steen Airport Solutions AS (BOSAS) har tillsammans med Tratec Solutions AS tecknat avtal med Tromsø Lufthavn för leverans av ny komplett bagageanläggning.

Beställningen från Avinor inkluderar i sin helhet en komplett bagageanläggning med 12 incheckningsställen, två bagagekaruseller, specialbagagehantering, sorteringshall och ett system för övervakning av bagaget. BOSAS kommer att leverera kontrollsystem till hela bagageanläggningen samt projektleda hela leveransen.

"För oss på BOSAS är detta en mycket bra bekräftelse på att vårt åtagande att utveckla system har varit rätt. Vi har vunnit affären i konkurrens med några av de största leverantörerna i världen, detta är en investering som kommer att ge betydande framgång för oss de kommande åren. Vi startar projektet omedelbart och den första milstolpen är redan i september 2021. En ny anläggning kommer att vara klar under 2023." säger Baard Lund, VD för Bertel O Steen Airport Solutions A/S.

"Detta är ett stort projekt och en spännande affär för oss alla som har arbetat med utvecklingen av vårt kontrollsystem. Vi levererar ett komplett och modernt kontroll- och styrningssystem för bagage med en helt ny teknologi. Denna använder bland annat artificiell intelligens, direkt från forskningsprojektet Airport Logistics Intelligence Transport-Pilot*". säger Espen Remman, ansvarig Automation för Bertel O Steen Airport Solutions AS.

Den delen av kontraktet som tillfaller BOSAS har ett värde om ca 18 MNOK och leveransen kommer påbörjas redan i september 2021.

* Airport Logistics Intelligence Transport-Pilot är ett forskningsprojekt som stöds av Norwegian Research Council med Avinor som partner.

Denna information är sådan information som Sensec Holding AB (Publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 26 februari 2021, kl. 11.00 CEST.

För ytterligare information kontakta Pernilla Jennesäter, Sensec Holding AB (Publ), +46722090344 eller besök bolagets hemsida; www.sensec.se

Sensec Holding AB (publ) är ett publikt aktiebolag med över 5 000 aktieägare. Bolaget bildades år 2006 i samband med förvärvet av det helägda dotterbolaget Sensec AB, verksamt sedan 1982. Under 2017 förvärvades Mil Sec AB och 2021 förvärvades Bertel O Steen Airport Solutions AS. Tillsammans är Sensec Group helhetsleverantörer av kompletta lösningar för utförande av säkerhetskontroll innefattandes rådgivning, planering, leverans av teknisk utrustning, service och utbildning. Sensec är experter på säkerhet i känsliga miljöer och försäljer, marknadsför, utbildar och utför teknisk service av säkerhetsprodukter såsom röntgenutrustning, metalldetektorer, narkotika- och sprängämnesdetektorer, strålningsdetektorer, elektronisk övervakning, perimeterskydd i form av skydd mot beskjutning och tryckvåg, påkörningsskydd, förstärkning av fönster, dörrar och väggar.

Bolagets Certified Adviser är Erik Penser bank
Tel nr +46 8 4638300 mail:
certifiedadviser@penser.se

Filer för nedladdning

Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter via E-post.