Sensec AB

Investor relations template

Pressmeddelanden

Bertel O Steen Airport Solutions AS genomför namnändring till Sensec Solutions AS

Enligt beslut på styrelsemöte den 15 april 2021 gällande ändring av bolagets namn från Bertel O Steen Airport Solutions AS till Sensec Solutions AS har Brønnøysundregistrene registrerat en ändring till Foretaksregisteret den 6 maj 2021 för att registrera Sensec Solutions AS som nytt namn för bolaget.

"For oss i det norske selskapet er det viktig å fortsette den satnsingen som har vært til nå, og da spesielt innenfor områdene; utvikling av nye og smarte løsninger for alle sikkerhetstjenlige formål, selge og levere gode produkter, service, support og andre tjenester av høy kvalitet til det norske markedet. Med Sensec som eier vil vi i langt sterrkere grad kunne ta nye markedsandeler" säger Baard Lundh, VD Sensec Solutions AS i Oslo.

"En av ingredienserna i samband med förvärvet var att integrera BOSAS in i Sensec Gruppen. Namnbytet är en del i den fasen. Helt klart är det viktigt att norska marknaden förstår vilka vi är fortsättningsvis och därför är det extra viktigt vi är tydliga med att Sensec Solutions AS är fortfarande arvet av det anrika och etablerade företaget Bertel o Steen Industries" säger Michael Pettersson, VD Sensec Holding (publ.)

Sensec Holding AB (publ) är ett publikt aktiebolag med över 5 000 aktieägare. Bolaget bildades år 2006 i samband med förvärvet av det helägda dotterbolaget Sensec AB, verksamt sedan 1982. Under 2017 förvärvades Mil Sec AB och 2021 förvärvades Bertel O Steen Airport Solutions AS. Tillsammans är Sensec Group helhetsleverantörer av kompletta lösningar för utförande av säkerhetskontroll innefattandes rådgivning, planering, leverans av teknisk utrustning, service och utbildning. Sensec är experter på säkerhet i känsliga miljöer och försäljer, marknadsför, utbildar och utför teknisk service av säkerhetsprodukter såsom röntgenutrustning, metalldetektorer, narkotika- och sprängämnesdetektorer, strålningsdetektorer, elektronisk övervakning, perimeterskydd i form av skydd mot beskjutning och tryckvåg, påkörningsskydd, förstärkning av fönster, dörrar och väggar.

Bolagets Certified Adviser är Erik Penser bank
Tel nr +46 8 4638300 mail:
certifiedadviser@penser.se

Denna information är sådan information som Sensec Holding AB (Publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 06 maj 2021, kl.13.00 CEST.

Arlandastad 2021-05-06

För ytterligare information kontakta Pernilla Jennesäter, Sensec Holding AB (Publ), +46722090344 eller besök bolagets hemsida; www.sensec.se

Filer för nedladdning

Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter via E-post.