Sensec AB

Investor relations template

Finansiell kalender

april 01 2020
Årsredovisning
maj 15 2020
Delårsrapport Q1 2020
maj 29 2020
Årsstämma

Kl. 14.00

augusti 14 2020
Delårsrapport Q2 2020
november 13 2020
Delårsrapport Q3 2020
februari 26 2021
Bokslutskommuniké 2020

Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter via E-post.