Sensec Holding AB

Investor relations template

Finansiell kalender

april 01 2019
Årsredovisning
april 11 2019
Årsstämma
maj 15 2019
Delårsrapport Q1 2019
augusti 15 2019
Halvårsrapport 2019
november 15 2019
Delårsrapport Q3 2019
februari 25 2020
Bokslutskommuniké 2019

Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter via E-post.