Sensec Holding AB

Investor relations template

Styrelse och revisor

Styrelsen består av minst tre och högst sju ordinarie styrelseledamöter. Samtliga ledamöter är valda fram till nästa årsstämma.

Mats Holmberg Styrelseordförande

Född: 1958
Befattning: Styrelseordförande Sensec Holding 2005-2014 samt sedan 2016.

Andra uppdrag: Styrelseordförande Sensec AB sedan 2016, Styrelseordförande Sensec Personlig säkerhet AB sedan 2016, Styrelseordförande Desmond AB sedan 2006, Styrelseordförande Transfer AB sedan 2014. Styrelseledamot Soft Telecom AB sedan 2014.
Utbildning: Umeå Universitet, IHM

Anders Lennerman Styrelseledamot

Född: 1953
Befattning: Styrelseledamot Sensec Holding sedan 2017

Andra uppdrag: Styrelseledamot och ägare i Mp3 Consulting AB sedan 2008, styrelseordförande i 2Secure AB sedan 2016, Säkerhetsdirektör Swedavia AB 2010-2016, ordförande Airport Council International (ACI) Europé Security Committe 2009-2013, Säkerhetschef Stockholm Arlanda Airport 2005-2010, Säkerhetspolisens kontraspionage 1987-2000, Stockholms Polismyndighet 1979-1987
Utbildning: Polishögskolan Solna, Kriminologi Stockholms Universitet

Michael Pettersson Styrelseledamot

Född: 1962
Befattning: Styrelseledamot Sensec Holding och CEO Sensec AB sedan 2003. Anställd på Sensec sedan 2001.

Utbildning: Företagarskolan i Umeå, Polishögskolan i Solna, Kriminologi Stockholms universitet.

Tomas Lundin Styrelseledamot

Född 1960
Befattning: 
Styrelseledamot Sensec Holding sedan 2019.

Andra Uppdrag: VD och koncernchef ENACO, Caverion Sverige 2014-2016, VD G4S Sverige 2009-2014, VD Bravida Fire & Security Nordic 2007-2009, VD Synerco 2001-2007, Ordförande i Näringslivets Säkerhetsdelegation i Svenskt Näringsliv sedan 2016, Styrelseledamot i Stöldskyddsföreningen/SSF Service AB sedan 2017, Styrelseledamot i Confidence International AB sedan 2018, Styrelseledamot i ENACO AB, ENACO Sverige och ENACO Network Services sedan 2015, Styrelseordförande i Nordic LEVEL Security AB sedan 2018.

Utbildning: MBA Handelshögskolan, Marknadsekonom IHM Business School

Christine Bennborn Styrelseledamot

Född: 1968
Befattning: Styrelseledamot Sensec Holding sedan 2019.

Andra uppdrag: Finansdirektör för Tengbomgruppen AB och ledande befattningshavare i koncernledningen (Interim), Interim CFO på Andio AB, CFO på Aviator Airport Services Sweden AB 2012-2013, CFO på Mercedes-Benz Försäljnings AB 2006-2012, Senior Business Controller på Alstom Power S.A. 2002-2004, Finance Director Alstom Power International Operations BV 2000-2001, Manager Project Control, Accounting, and Reporting på DaimlerChrysler Rail Systems GMBH (nå Bombardier) 1996-2000, Financial Secretary / Controller ABB industri AS 1987-1996, Andio AB - Styrelseledamot sedan 2013, The StyrelseAkademien - Medlem (2012- ), Worldwide Associate of Female Professionals, Tengbom Oy - Styrelseledamot (2018- ), Alstom Transport Norway - Styrelseledamot 2017-2018, Alstom Transport Denmark - Styrelseordförande 2017-2018,

Utbildning: Norwegian School of Management, Oslo, Norge

Revisor

Johan Kaijser Revisor

Bolagets revisor är Mazars SET Revisionsbyrå med Johan Kaijser som huvudansvarig revisor.

Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter via E-post.