Sensec AB

Investor relations template

Styrelse och revisor

Styrelsen

Styrelsen består av minst tre och högst sju ordinarie styrelseledamöter. Samtliga ledamöter är valda fram till nästa årsstämma.

Mats Holmberg Styrelseordförande

Född: 1958

Utbildning:
Ekonomi, Umeå universitet och marknadsekonomi, IHM Business School.

Övriga pågående uppdrag:
Styrelseordförande i Mil Sec Sverige AB,  Des Mond  AB, Sensec Aktiebolag, Transfer Jobb AB, Soft Telecom Sweden AB, Sensec Academy AB och Transfer Säkerhet  i Sverige AB

Tidigare uppdrag de senaste fem åren:
Styrelseordförande i iZafe AB och Minutus Training AB samt styrelseledamot i Amadra AB och Frisq AB.

Innehav:
53 815 699 aktier.

Styrelseordförande i Sensec sedan den 19 juni 2006.

Ej oberoende gentemot Bolagets större aktieägare.

Anders Lennerman Styrelseledamot

Född: 1953

Utbildning:
Polishögskolan samt kriminologi, Stockholms universitet.

Övriga pågående uppdrag:
Styrelseordförande i 2Secure AB, 2Secure Sverige AB, 2Secure Protection AB och 2Secure ITA AB samt styrelsesuppleant i mp3 Consulting AB. Även delägare i 2Secure AB, mp3 Consulting AB och Sensec AB samt utför konsulttjänster i mindre omfattning i mp3 Consulting AB.

Tidigare uppdrag de senaste fem åren:
Styrelseordförande i 2Secure Inspect it AB samt styrelseordförande och verkställande direktör i 2Secure Screening AB. Styrelseledamot i Swedavia Airport Telecom AB samt verkställande direktör i 2Secure AB, 2Secure Sverige AB och 2 Secure ITA AB.

Innehav:
50 800 aktier.

Styrelseledamot i Sensec Holding sedan den 20 april 2017.

Oberoende gentemot Bolaget och Bolagets större aktieägare.

Michael Pettersson Styrelseledamot

Född: 1962

Utbildning:
Företagarskolan, Umeå, Polishögskolan, Solna, kriminologi, Stockholms Universitet samt diverse kurser i företagsekonomi och marknadsföring, Mercuri International.

Övriga pågående uppdrag:
Styrelseledamot och verkställande direktör i Mil Sec Sverige AB, Sensec Aktiebolag samt styrelseledamot i HAW Sweden AB och Sensec Academy.

Tidigare uppdrag de senaste fem åren:
Styrelseordförande i Sensec Aktiebolag samt styrelsele- damot och verkställande direktör i iZafe AB.

Innehav:
14 459 000 aktier

Styrelseledamot i Sensec sedan den 17 maj 2016 och VD i Sensec sedan den 20 april 2017.

Ej oberoende gentemot Bolaget.

Thomas Lundin Styrelseledamot

Född: 1960

Utbildning:
Executive MBA, Handelshögskolan Stockholm, Marknadsekonom, IHM Business School samt studier vid Polishögskolan.

Övriga pågående uppdrag:
Styrelseordförande och delägare i Nordic LEVEL Security Services AB, Nordic LEVEL Security Education AB och Nordic LEVEL Security AB. Styrelseledamot och verkställande direktör i ENACO Sverige AB och Enaco AB. Styrelseledamot och delägare i Pälsärmen AB. Styrelseledamot i SSF Service AB, Confidence International Aktiebolag och ENACO Network Services AB. Ordförande i Näringslivets säkerhetsdelegation i Svenskt Näringsliv.

Tidigare uppdrag de senaste fem åren:
Styrelseordförande i ENACO Sverige AB, Säkerhetsgymnasiet i Stockholm AB och Enaco AB. Styrelseledamot och verkställande direktör i Caverion Sverige AB, AVARN Security Services AB, AVARN Security Solutions AB och Sista versen 40229 AB. Styrelseledamot i Misab Sprinkler & VVS Aktiebolag, Installatörsföretagen Service i Sverige AB, VVS Företagens Service Aktiebolag (VVSFS) och Säkerhetsbranschen Service i Sverige AB. Styrelsesuppleant i SWEGUARD Service AB.

Innehav: 200 000 aktier via bolag.

Styrelseledamot i Sensec Holding sedan den 11 april 2019.

Oberoende gentemot Bolaget och Bolagets större aktieägare.

Christine Bennborn Styrelseledamot

Född: 1968

Utbildning:
Bachelor of Management och Internal Auditing and Administrative Quality Assurance, BI Norwegian Business School i Oslo.

Övriga pågående uppdrag:
Styrelsesuppleant i Andio AB. Tillförordnad Ekonomichef/Redovisningschef på Aviator Airport Services Sweden AB.

Tidigare uppdrag de senaste fem åren:
Styrelseordförande i Alstom Transport Denmark. Styrelseledamot i Motala Train AB, Alstom Transport Norway och Alstom Transport Finland Oy. Finance Director Nordics i Alstom Transport AB.

Innehav: -

Styrelseledamot i Sensec Holding sedan den 11 april 2019.

Oberoende gentemot Bolaget och Bolagets större aktieägare.

Revisor

Johan Kaijser Revisor

Bolagets revisor är Mazars SET Revisionsbyrå med Johan Kaijser som huvudansvarig revisor.

Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter via E-post.