Sensec AB

Investor relations template

Styrelse och revisor

Styrelsen består av minst tre och högst sju ordinarie styrelseledamöter. Samtliga ledamöter är valda fram till nästa årsstämma.

Mats Holmberg Styrelseordförande

Född: 1958

Utbildning:
Ekonomi, Umeå universitet och marknadsekonomi, IHM Business School.

Övriga pågående uppdrag:
 Sensec Holding AB (ordförande), Mil Sec Sverige AB (ordförande), Sensec AB (ordförande), Transfer Group AB (VD och styrelseledamot), Amigo Alarm Sweden AB (VD och styrelseledamot), Des Mond AB (ordförande), Soft Telecom Sweden AB
(ordförande), Vivbon AB (ordförande), Uberwise Sweden AB (ordförande), Doktor hemma Stockholm AB (styrelseledamot), Sensec Academy AB (ordförande), Wrenchit  AB (styrelseledamot,) Skotas AB (styrelseledamot), Doktor Hemma ASIH Stockholm AB (suppleant).

Tidigare uppdrag de senaste fem åren:
Styrelseordförande i iZafe AB och Minutus Training AB samt styrelseledamot i Amadra AB och Frisq AB.

Innehav:
54 284 706 aktier.

Styrelseordförande i Sensec sedan den 19 juni 2006.

Ej oberoende gentemot Bolagets större aktieägare.
Oberoende gentemot Ledningen.

Anders Lennerman Styrelseledamot

Född: 1953

Utbildning:
Polishögskolan samt kriminologi, Stockholms universitet.

Övriga pågående uppdrag:
Styrelseordförande i 2Secure AB, 2Secure Sverige AB, 2Secure Protection AB och 2Secure ITA AB samt styrelsesuppleant i mp3 Consulting AB. Även delägare i 2Secure AB, mp3 Consulting AB och Sensec AB samt utför konsulttjänster i mindre omfattning i mp3 Consulting AB.

Tidigare uppdrag de senaste fem åren:
Styrelseordförande i 2Secure Inspect it AB samt styrelseordförande och verkställande direktör i 2Secure Screening AB. Styrelseledamot i Swedavia Airport Telecom AB samt verkställande direktör i 2Secure AB, 2Secure Sverige AB och 2 Secure ITA AB.

Innehav:
78 800 aktier.

Styrelseledamot i Sensec Holding sedan den 20 april 2017.

Oberoende gentemot Bolaget och Bolagets större aktieägare.
Oberoende gentemot Ledningen.

Michael Pettersson Styrelseledamot

Född: 1962

Utbildning:
Företagarskolan, Umeå, Polishögskolan, Solna, kriminologi, Stockholms Universitet samt diverse kurser i företagsekonomi och marknadsföring, Mercuri International.

Övriga pågående uppdrag:
Styrelseledamot och verkställande direktör i Mil Sec Sverige AB, Sensec Aktiebolag samt styrelseledamot i HAW Sweden AB och Sensec Academy.

Tidigare uppdrag de senaste fem åren:
Styrelseordförande i Sensec Aktiebolag samt styrelsele- damot och verkställande direktör i iZafe AB.

Innehav:
14 449 000 aktier

Styrelseledamot i Sensec sedan den 17 maj 2016 och VD i Sensec sedan den 20 april 2017.

Ej oberoende gentemot Bolaget.
Ej oberoende gentemot Ledningen.

Fredrik Reveman Styrelseledamot

Född: 1973

Utbildning:
Juristexamen, Uppsala universitet, Ekonomexamen Stockholms Universitet.

Övriga pågående uppdrag: 
Styrelseledamot och ägare i Brityard Invest AB (2008- pågående), styrelseledamot i SenSec Holding Aktiebolag (2016 - 2019, 2020- pågående), styrelseledamot och VD i Advokaterna Liman & Partners AB (2007 - pågående), styrelseordföranden i Coxa Carry AB (2019 - pågående), styrelseledamot i Billogram AB (2015 - pågående), styrelseledamot i Doktor Hemma Stockholm AB (2011 - 2019), styrelseledamot i  Cape Media AB (2016 - pågående).

Innehav:
500 000 aktier.

Oberoende gentemot Bolaget och Bolagets större aktieägare.
Oberoende gentemot Ledningen.

Revisor

Johan Kaijser Revisor

Bolagets revisor är Mazars SET Revisionsbyrå med Johan Kaijser som huvudansvarig revisor.

Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter via E-post.