Sensec Holding AB

Investor relations template

Ledning

Du kan nå ledningen via e-post: förnamn.efternamn@sensec.se samt via telefon: +46 (0)8 51005400

Michael Pettersson VD

Född: 1962
Befattning: Styrelseledamot och VD Sensec Holding. CEO Sensec AB sedan 2003. Anställd på Sensec sedan 2001.
Utbildning: Företagarskolan i Umeå, Polishögskolan i Solna, Kriminologi Stockholms universitet.

Pernilla Jennesäter CFO

Född: 1980
Befattning: Finansdirektör
Utbildning: Utbildad civilekonom från Stockholms universitet

Johan Porseryd Servicechef

Född: 1975
Befattning: Servicechef
Utbildning: El teletekniskt gymnasium med elektronisk kommunikation

Magnus Ahde Affärsområdeschef, Sensec support and service

Född: 1970
Befattning: Affärsområdeschef
Utbildning: Gymnasieekonom, Signaltruppernas Officershögskola, Krigshögskolans allmänna och Högre kurs

Sara Sörling Planerings koordinator

Född: 1974
Befattning: Administrativ chef och HR ansvarig sedan 2005.
Utbildning: Humanistiskt Gymnasium; KY Ekonomiutbildning; Diplomerad controller, Företagsuniversitetet.

Gisela Segerman Rosén Utbildningsansvarig

Född: 1965
Befattning: Utbildningsansvarig och instruktör Sensec Academy
Utbildning: Bevakningsföreståndare, ledarskapsutbildningar inom bevakningsbranschen

 

Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter via E-post.