Sensec AB

Investor relations template

Ledning

Du kan nå ledningen via e-post: förnamn.efternamn@sensec.se samt via telefon: +46 (0)8 51005400

Mathias Svedlund VD

Född: 1977
Befattning: VD på Sensec Holding AB (publ) sedan 2021 och tidigare anställd i koncernen mellan 2006-2018

Utbildning: Högskoleingenjör Elektronik vid Uppsala Universitet, Företagsekonomi vid Uppsala Universitet.

Övriga pågående uppdrag: Styrelsesuppleant i Licab East AB.

Tidigare uppdrag senaste 5 åren: Etableringsansvarig, Försäljningsansvarig samt Kontorschef och delägare i Licab East AB.

Innehav: 37 396 aktie

Pernilla Jennesäter CFO

Född: 1980
Befattning: Finansdirektör och HR ansvarig, anställd på Sensec sedan augusti 2018

Utbildning: 
Civilekonom, Stockholms universitet, Internationella marknadsföringsprogrammet, Mälardalens högskola samt nationalekonomi, Södertörns högskola

Övriga pågående uppdrag:
Enskild firma, PJ Dressage.

Tidigare uppdrag de senaste fem åren:
Verksamhetschef och ekonomiansvarig/löneansvarig på Skillinge Dressyr och Gömmargårdens ridsällskap.

Innehav: 161 667 aktier

Ekonomichef sedan 2018.
Medlem i ledningsgruppen sedan augusti 2018

Sara Sörling Eftermarknadschef

Född: 1974

Befattning: 
Eftermarknadschef och administrativ chef, anställd på Sensec sedan 2005.

Utbildning: 
Humanistiskt Gymnasium; KY Ekonomiutbildning; Diplomerad controller, Företagsuniversitetet.

Övriga pågående uppdrag:
Inga

Tidigare uppdrag de senaste fem åren:
Dispatcher, Controller/HR samt ekonomiansvarig/ löneansvarig, Sensec AB. Ekonomiansvarig, Kemppi AB samt ekonomiassistent Hudson RCI AB, Scanacon AB, Active Office och Lundab AB.


Innehav: -

Eftermarknadschef sedan 2019
Medlem i ledningsgruppen sedan 2013

Andreas Lindh Projektledare

Född: 1978

Befattning: 
Projektledare, anställd på Sensec sedan november 2007

Utbildning: 
Naturtekniskt Gymnasium

Övriga pågående uppdrag:
Inga

Tidigare uppdrag de senaste fem åren:
Fälttekniker, servicechef samt specialist och avtalsansvarig för Swedavias funktionsavtal hos Sensec AB.

Innehav: 83 333 aktier

Projektledare i Sensec sedan 2018
Medlem i ledningsgruppen sedan april 2019

Henrik Vassback Affärsområdeschef

Född: 1973

Befattning: 
Affärsområdeschef Defence, anställd på Sensec sedan oktober 2019

Utbildning: 
Officershögskolan Halmstad, Försvarshögskolan Stockholm.
Fristående kurser vid Lunds Universitet, Umeå Universitet samt University of Florida.

Övriga pågående uppdrag:
Reservofficer vid Högkvarteret.

Tidigare uppdrag de senaste fem åren:
Affärsutvecklingschef vid Promoteq AB
Produktledare/Projektledare FMV

Innehav: 170 108 aktier

Affärsområdeschef Defence sedan oktober 2019
Medlem i ledningsgruppen sedan oktober 2019

 

Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter via E-post.