Sensec AB

Investor relations template

Bolagsstämmor

Årsstämman den 30 juni 2020

Aktieägarna i Sensec Holding AB kallas härmed till årsstämma tisdagen den 30 juni 2020 klockan 14.00. Stämman kommer hållas digitalt på Teams, länk kommer att skickas till anmälda deltagare.

Kallelse till årsstämman

Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter via E-post.