Sensec AB

Investor relations template

Bolagsstämmor

Årsstämma den 11 maj 2021

Aktieägarna i Sensec Holding AB, 556700-6654, kallas härmed till årsstämma tisdagen den 11 maj 2021 klockan 14.00. Stämman kommer hållas digitalt på Teams, länk kommer att skickas till anmälda deltagare.

Kallelse till årsstämma

Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter via E-post.