Sensec AB

Investor relations template

Bolagsstämmor

Årsstämma den 11 maj 2021

Aktieägarna i Sensec Holding AB, 556700-6654, kallades till årsstämma tisdagen den 11 maj 2021 klockan 14.00. Stämman höll digitalt på Teams, länk skickades till anmälda deltagare.

Kommuniké från årsstämma

Kallelse till årsstämma

Korrigering av kallelse till Sensecs bolagsstämma

Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter via E-post.