Sensec AB

Investor relations template

Bolagsstämmor

Extra bolagsstämma den 13 december 2021

Sensec Holding AB, 556700-6654, höll extra bolagsstämma måndagen den 13 december 2021 klockan 13.00 i bolagets lokaler på Charles Gata 2A, 195 61 Arlandastad.

Kallelse till extra bolagsstämma
Kommuniké från extra bolagsstämma
Fullmaktsformulär
Styrelsens förslag till beslut om godkännande av fusionsplan

Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter via E-post.